ODRŽANA 27 REDONA GODIŠNJA SKUPŠTINE C E S M A GENOVA 5-6 SVIBANJ 2022

Poštovane kolege,   Prvi dan u Genovi je radni dio prema točkama dnevnog dijela: 27th CESMA COUNCIL MEETING 5th MAY 2022 GENOA, ITALIA AGENDA: 1. Opening by the President 2. Apologies 3. Presentation of Council Members 4. Adoption of the Agenda 5. Adoption of the Minutes of the 26th Council Meeting (Rijeka) 6. CESMA Board […]

IZLAZAK IZ TISKA 42 -OG BROJA ČASOPISA ” KAPETANOV GLASNIK”

U viskoj fazi opremanja i tiskanja je je naš novi 42-drugi broj našeg stručnog časopisa “ Kapetanov glasnik” , koji bi trebao  izaći iz tiska koncem ovog mjeseca .Kao što je i uobičajno isti će biti poslan putem pošte svim našim članovima, podupirućim članovima,  i ostalim subjektima pomorske privrede.Izdvojili bismo neke od naslova : Profit […]

ODRŽANA 234 SJEDNICA UPRAVNIH TIJELA UDRUGE

Dana 04.05.2022 održana je na Pomorskom fakultetu  234 sjednica Upravnih tijela Udruge ( Upravnog odbora, Nadzornog odbora , Arbitražnog vijeća ) Većinom glasova, jer je postojao potrebni kvorum za donošenje odluka ( 10 članova Upravnog odbora od mogućih 13 članova ) donesene su slijedeće odluke : Tiskanje 42 -og broja stručnog časopisa “Kapetanov glasnik ”  […]

CESMA obavijest

Dear Captains Below is a message sent to EU Commission for Transports, EU Parliamentarian groups, EMSA, and the French Ministry of the Sea (as France is actually President of EU). Best regards Capt. H. Ardillon CESMA Secretary General Dear Madam, Dear Sir Please find attached a letter that CESMA President Capt. Dimitar Dimitrov would like […]

IZAŠAO JE IZ TISKA NOVI 41 BROJ NAŠEG STRUČNOG ČASOPISA ” KAPETANOV GLASNIK”

Ovih dana izašao je iz tiska novi 41 broj našeg stručnog časopisa ( nažalost jedinog takve vrste u RH ) ” Kapetanov glasnik”..  koji će u slijedećih nekoliko dana biti distribuiran  putem pošte , svim našim članovima , podupirućim članovima ( pravne osobe ) , te i ostalim subjektima naše pomorske privede. Izdavajamo neke od […]

NAŠ ČLAN KAP. DAVOR PERUŠINA NOMIRAN ZA ” PLAVU VRPCU ” VIJESNIKA I DOBITNIK JE ISTE -KATEGORIJA “MOMČAD”

Član naše Udruge, kap.Davor Perušina iz  Slanog, nominiran je za ovogodišnju nagradu “Plava vrpca”   Vijesnika, tradicionalna godišnja nagrada za iznimni pothat spašavanja na moru.Naime dana 21.02.2021, kao zapovjednik cement carriera ” Glory Tellus” , zajedno sa svojim upraviteljem stroja Damir-om Mršić-em, sudjelovao je u spašavanju  troje  Brazilskih ribara, koji su nakon potunuća svoje ribarice, bili  […]

ODRŽANA 12 REDOVITA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE

Dana 26.11.2021 godine  održana je  12 redovita  Izborna Skupština Udruge. Skupština je bila pravovaljana jer na istoj bio pristuna 31 član Udruge.Skupština je započela sa radom u 1810 minuta,a završila je sa radom u 19 sati i 24 minute.Nakon toga održana je i 234 sjedniva Upravnog odbora, na kojoj je kap.Miroslav  Pinterić   izabran da vodi […]

Scroll to Top