O nama

UDRUGA POMORSKIH KAPETANA – Split

• Na Jadrolinijinom trajektu “Lastovo” 1. travnja 2000. godine osnovana je “Udruga pomorskih kapetana” – Split.
• Na Osnivačkoj skupštini izabrana su slijedeća tijela Udruge: Predsjednik, Izvršni odbor Udruge, Nadzorni odbor Udruge i Sud časti.
• Registrirana je kod Ureda za Opću upravu Županije splitsko-dalmatinske, 5. lipnja 2000. godine.
• Udruga je osnovana kao strukovna i dragovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna pravna osoba.
• Udruga je naziva Udruga pomorskih kapetana, ali je otvorena i za časnike palube svih rangova , kao redovite članove,  i za sve fizičke i pravne osobe koje žele sudjelovati u radu Udruge kao podupirući članovi.

• Ciljevi Udruge su:
– Organizacijsko povezivanje pomorskih kapetana učlanjivanjem u Udrugu, kao jedinstvenu i profesionalnu organizaciju radi zaštite profesionalnih standarda i interesa, te očuvanja ugleda i     pomorske tradicije svojih članova.
– Stručno i znanstveno usavršavanje pomorskih kapetana u brodarstvu i pomorskom gospodarstvu.
– Sudjelovanje, suradnja i doprinos u rješavanju obrazovnih i gospodarskih pitanja u pomorstvu.
– Unapređenje zaštite okoliša.

-Osiguranjem pravnih savjeta i pravne zaštite naših članova

-Stručnom suradnjom sa srodnim udruga u zemlji i inozemstvu.

IBAN  HR3824070001100573397…………………………….MAIL  :  upks@upks.hr…………. web stranica: upks.hr

 

-Udruga je član Hrvatske zajednice pomorskih kapetana (ZUPKH) te CESMA (Confederation of  European Shipmaster’s Association )

-Udruga trenutno ima  298  članova,  te  još i  12  podupirućih člana …Počev od 01.04.2020  Udruga slavi 21 godina svoga postojanja i rada za dobrobit svih pomoraca, i članova Udruge.

TIJELA UDRUGE:

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Kap.   Sanjin Dumanić  dipl.ing.

 

UPRAVNI ODOBOR:

Kap       . Miroslav Pinterić …… predsjednik

Časnik    Igor Pentić ……………. tajnik

Kap.        Mladen Brodarić …… član

Kap.       Ivo Makjanić …………. član

Kap.      Boris Horvat …………. član

Časnik   Zvonimir Lušić  dr.sc. … član

Kap.      Damir Škunca ………. član

Kap      Rino Bošnjak ………….član

Kap.     Ivan Franičević …….. član

Kap.     Davor Vidan ………… član

Kap.    Alfonso Bezmalinović ….. član

Kap.    Ante Roje …………….. član   

Kap.   Josip Žižić ……………  član

 

NADZORNI ODOBOR:

Kap . Paško Kolombatović ……….. predsjednik

Kap.  Krešimir Baljak ……………… član

Kap.  Špiro Roguljić ……………….. član

 

ARBITRAŽNO VIJEĆE:

Kap . Ivo Šore ………… predsjednik

Kap.  Fedomir Pavić …. član

Kap . Ivica Šarić -………član

 

LIKVIDATOR:

Kap…….  Ante Roje

 

POČASNI ČLANOVI UDRUGE:

APOSTOLAT MORA – Split

CAPT. T. MANJI – Senior managing director NYK Line – Tokyo

CAPT. T. ISHIDA – Chairman, NYK Shipmanagement PTE LTD – Singapore

Scroll to Top