O nama

UDRUGA POMORSKIH KAPETANA – Split

• Na Jadrolinijinom trajektu “Lastovo” 1. travnja 2000. godine osnovana je “Udruga pomorskih kapetana” – Split.
• Na Osnivačkoj skupštini izabrana su slijedeća tijela Udruge: Predsjednik, Izvršni odbor Udruge, Nadzorni odbor Udruge i Sud časti.
• Registrirana je kod Ureda za Opću upravu Županije splitsko-dalmatinske, 5. lipnja 2000. godine.
• Udruga je osnovana kao strukovna i dragovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna pravna osoba.
• Udruga je naziva Udruga pomorskih kapetana, ali je otvorena i za časnike palube svih rangova , kao redovite članove,  i za sve fizičke i pravne osobe koje žele sudjelovati u radu Udruge kao podupirući članovi.

• Ciljevi Udruge su:
– Organizacijsko povezivanje pomorskih kapetana učlanjivanjem u Udrugu, kao jedinstvenu i profesionalnu organizaciju radi zaštite profesionalnih standarda i interesa, te očuvanja ugleda i     pomorske tradicije svojih članova.
– Stručno i znanstveno usavršavanje pomorskih kapetana u brodarstvu i pomorskom gospodarstvu.
– Sudjelovanje, suradnja i doprinos u rješavanju obrazovnih i gospodarskih pitanja u pomorstvu.
– Unapređenje zaštite okoliša.

-Osiguranjem pravnih savjeta i pravne zaštite naših članova

-Stručnom suradnjom sa srodnim udruga u zemlji i inozemstvu.

IBAN  HR3824070001100573397…………………………….MAIL  :  upks@upks.hr…………. web stranica: upks.hr

 

-Udruga je član Hrvatske zajednice pomorskih kapetana (ZUPKH) te.. CESMA (Confederation of  European Shipmaster’s Association ) a kroz tu Udrugu i u  SVE  relavantne  Svjetske  pomorske organizacije.

-Udruga trenutno ima  298  članova,  te  još i  12  podupirućih člana …Počev od 01.04.2020  Udruga slavi 22 godina svoga postojanja i rada za dobrobit svih pomoraca, i članova Udruge.

TIJELA UDRUGE:

Na redovnoj 12 izbornoj Skupštine Udruge , održanoj dana 26.11.2021  godine, u  Upravna tijela  Udruge izabrani su:

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Kap.   Sanjin Dumanić  dipl.ing.

 

UPRAVNI ODOBOR:

Kap       . Miroslav Pinterić ……………………….. Predsjednik

Časnik    Igor Pentić ………………………………….Tajnik

Kap.        Ervin      Pajić …………………………….. član

Kap.       Ivo Makjanić ……………………………… član

Kap.       Zaloa Sanchez-Varela, dr.sc …………. član

Časnik   Zvonimir Lušić  dr.sc. …………………. član

Kap.      Damir Škunca ……………………………. član

Kap      Rino Bošnjak ……………………………….član

Kap.     Ivan Franičević …….. …..…………….član

Kap.     Ivo  Šore …………………………………….član

Kap.    Alfonso Bezmalinović …………………. član

kap.    Toni      Meštrović ………………………. član

Kap.   Josip Žižić …………………………………  član

 

NADZORNI ODOBOR:

Kap . Fedomir  Pavić ……….. Predsjednik

Kap.  Ivica   Šarić ……………… ……..član

Kap.  Krešimir  Baljak……………….. član

 

ARBITRAŽNO VIJEĆE:

Kap . Paško   Kolombatović ………… Predsjednik

Kap.  Špiro    Roguljić………………... član

Kap . Mladen  Brodarić-……………..član

 

LIKVIDATOR:

Kap. Ivan  Franičević -Aga

 

POČASNI ČLANOVI UDRUGE:

APOSTOLAT MORA – Split

CAPT. T. MANJI – Senior managing director NYK Line – Tokyo

CAPT. T. ISHIDA – Chairman, NYK Shipmanagement PTE LTD – Singapore

Scroll to Top