COVID-19

Velika Britanija će sazvati međunarodni summit o smjeni posade

Izvor: pomorac.net

Obilježavajući Međunarodni dan pomoraca, vlada Velike Britanije danas je najavila da će sljedećeg mjeseca biti domaćin prvog međunarodnog sastanka o utjecaju Covid-19 na smjene posada, koji će okupiti UN, političke i poslovne lidere širom svijeta.

Guy Platten, glavni tajnik International Chamber of Shipping, komentirao je: “Vladini čelnici moraju se boriti protiv birokracije, ukinuti ograničenja putovanja tim ključnim radnicima i usredotočiti se na to pitanje sada.”

Posljednje procjene Intercargo-a, međunarodnog udruženja bulk-ova, pokazuju da je 30% svih pomoraca na teretnim brodovima sada ispunilo uvjete prema Sporazumu o zapošljavanju pomoraca (SEA), a najmanje 5% svih pomoraca je više od 12 mjeseci na brodu, čime se krši Konvencija o pomorskom radu (MLC).

U svojoj desetoj godini od kada ga je IMO uveo, današnji Dan pomoraca pobudio je više frustracije i bijesa nego ikad prije.

Hugo De Stoop, izvršni direktor belgijskog Euronav-a, rekao je jutros: “Pozivamo sve političare i donositelje odluka koji provode kampanju IMO-a da se izbore za status pomoraca kao ključnih radnika i omoguće smjene posada.”

Kapetan Rajesh Unni, izvršni direktor i osnivač Singapurske brodarske organizacije Synergy Group, rekao je: “Situaciju je pogoršala i produžila neaktivnost političara i surovosti birokracije koje sprečavaju smjene posade kako bi se pomorci mogli vratiti kući”.

U zajedničkoj izjavi ETF i Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) su istaknuli: „ETF i ECSA su već detaljno opisali aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se olakšalo izdavanje viza za ulazak u Schengenski prostor, te su pozvane države članice EU da olakšaju smjene posada i pruže medicinsku njegu.”

 


Poruka pomorcima iz ITF-a: “Što je previše, previše je!”

Izvor: pomorac.net

Nastavno na članak o ITF-ovim smjernicama za repatrijaciju, prenosimo i poruku koju je ITF poslao pomorcima:

„Imate se pravo vratiti kući. Iako su mnoge zemlje polako počele ublažavati ograničenja zbog pandemije koronavirusa nakon 2-3 mjeseca izolacije, sada ponovo otvaraju trgovine i omogućavaju ljudima da se ponovno susretnu s prijateljima i obitelji; stotine tisuća pomoraca širom svijeta ostaju zarobljeni na brodu, nisu u mogućnosti otići na obalu, potražiti liječničku pomoć ili se vratiti kući.

Mnogi od vas bili su na brodu 6-10 mjeseci i sada dodatna 2-3 mjeseca, jer ste morali produžiti ugovore zbog ograničenja putovanja i nedostatka letova. Unatoč svim podrškama brodske industrije i Ujedinjenih naroda i njihovih agencija, i dalje se prema vama odnosi kao prema građanima druge klase. Isti ste pomorci koje su vlade proglasile ključnim radnicima, radnicima koji su od vitalnog značaja za globalni lanac opskrbe i isporuku neophodnih materijala i robe.

ITF i naši članovi sindikati upozorili su vlade i industriju da nakon 15. lipnja 2020. više neće biti prihvatljivo da pomorci i dalje budu prisiljeni nastaviti raditi.

Ako ste završili svoj ugovor, tada imate pravo na vraćanje u svoju matičnu zemlju. Ako to nije moguće, ostanite na brodu kao putnik. Posljedice bi mogle biti da brod ne može ploviti ako manning level nije zadovoljen, ali to nisu odgovornosti pomoraca.

Ako pomorac želi s broda, tada će ITF, naši pridruženi sindikati i ITF inspekcija učiniti sve što mogu kako bi mu pomogli. Znamo da želite sići s tih brodova i u tome ćemo vam pomoći kako god možemo.

Obavili ste svoj posao, izvršili svoje dužnosti i prihvatili da se u početku niste mogli vratiti kući kako biste obuzdali širenje Covid-19 – ali ne više. Što je previše, previše je.“

  • Ovdje možete kontaktirati ITF Seafarer Support
  • Ovdje se možete obratiti inspektorima ITF-a u vašem području

 


Poštovani naši članovi ,i svi naši pomorci

U prilogu Vam stavljamo na uvid ,  tekst uputa ministarstva prometa i infrastrukture u svezi plačanja poreza za ovu godinu odnosno ne ispunjenja predviđenih 183 dana  godišnje plovidbe. Naravno izmjene  su donesene sukladno postojećom svjetskom  situacijom u pomorstvu, vezanoj za pandemiju virusa COVID-19. PDF verzija za download [Download]

 


OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNO ZDRASTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI NEZAPOSLENOSTI ZA POMORCE

Izvor: pomorac.net

Došla je do nas informacija kako pomorci koji se zbog relevantnih okolnosti nisu stigli prijaviti na HZZO kako bi ostvarili pravo na besplatno zdravstveno osiguranje imaju pravo elektronički se prijaviti na mail ili na objavljene brojeve telefona HZZO-a kako bi im se olakšalo ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

 


SMJERNICE ZA USVAJANJE IZVANREDNIH MJERA KAO REZULTAT COVID-19 PANDEMIJE

Izvor: pomorac.net

Zbog izvanredne situacije koja je nastala zbog pandemije COVID-19, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske (u nastavku: Ministarstvo) odlučilo je usvojiti mjere za pomorce koji nisu u mogućnosti obnoviti sve dokumente potrebne za službu na brodovima.

U tom kontekstu i u svjetlu ove izvanredne situacije koja se može proglasiti višom silom, Ministarstvo je odlučilo odobriti općenito produljenje važenja osobnih dokumenata pomoraca kako bi im se omogućio legalan rad.

  1. PRODULJENJE VALJANOSTI POMORSKIH DOKUMENATA NAKON DATUMA ISTEKA

1.1. SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI (CoC) I SVJEDOŽBA O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI (CoP)

Ministarstvo je odlučilo da se valjanost hrvatskih svjedodžbi o osposobljenosti (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) koje ističu prije 18. rujna 2020. godine dodijeli opća proširena valjanost do tri mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

1.2. MEDICINSKI CERTIFIKATI

Ministarstvo je odlučilo da se valjanost hrvatskih medicinskih certifikata koji ističu prije 18. rujna 2020. dodijeli opća proširena valjanost do tri mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

1.3. POTVRDA STRANIH CERTIFIKATA

Valjanost hrvatskih odobrenja bit će vezana za valjanost nacionalnih svjedodžbi o osposobljenosti pomorca (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP).

Ako se nacionalna svjedodžba o osposobljenosti pomorca (CoC) ili svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti (CoP) ponište, bit će moguće podnijeti zahtjev za novo odobrenje Ministarstvu.

Pomorcu će tada biti dana privremena potvrda koja vrijedi do 3 (tri) mjeseca.

Ako uprava koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti pomoraca (CoC) ili svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti (CoP) odabere općenito produljenje važenja svjedodžbi o osposobljenosti (COC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP), valjanost Hrvatskih odobrenja izdanih na temelju trenutnih svjedodžbi o osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) automatski će se smatrati produženima.

Pomorci neće individualno morati podnijeti zahtjev.

1.4. POMORSKE KNJIGE, DOZVOLE USAVRŠAVANJA I DOKUMENTI O IDENTITETU

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donijelo je odluku da se valjanosti pomorskih knjižica, dozvola za ukrcaj i osobnih isprava pomorcima koji istječu prije 18. rujna 2020. dodjeljuje općenito produljena važnost do 3 (tri) mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

  1. PRODULJENJE TRAJANJA UGOVORA NAKON ISTEKA SPORAZUMA O RADU

Zbog poteškoća u nemogućnosti organiziranja repatrijacije pomoraca, brodovlasnicima je dopušteno produljenje valjanosti Sporazuma o radu, ako se dotični pomorac slaže s produženim razdobljem i ako je usklađeno s važećim kolektivnim ugovorom.

U ovoj je situaciji potrebno sklopiti dodatak Ugovora o zapošljavanju pomoraca pod istim uvjetima kao i temeljni sporazum.

  1. OBAVIJEST

Ministarstvo će obavijestiti sve zainteresirane organizacije (IMO, ILO, Europska komisija i druge) o gore donesenim mjerama.

Ove smjernice također će biti objavljene na službenim internetskim stranicama Ministarstva: www.mmpi.hr.

  1. PRIMJENA

Usvajanjem ovih izmijenjenih Smjernica, Smjernice usvojene 18. ožujka 2020. (KLASA: 810-03 / 20-01 / 30, FILE. Br .: 530-04-3-1-20-2) više nisu na snazi.

  1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Za sva dodatna pojašnjenja obratite nam se putem adrese e-pošte: pomorci@pomorstvo.hr

 


ODGOVOR MINISTRA BUTKOVIĆA EUROZASTUPNIKU  PICULI


POTVRĐEN PRESTANAK SAMOIZOLACIJE ZA SVE KOJIMA JE ODREĐENA TIJEKOM PRELASKA GRANICE

Izvor: pomorski.net

Nastavno na jučerašnju objavu o prestanku mjera samoizolacije, gdje je spomenut prekid iste i za pomorce koji su u karanteni od prije stupanja Odluke na snagu, došlo je do pomutnje i među samim vladinim zaposlenicima. Dio odgovora na pitanje je bio da karantena prestaje uz mjere HZJZ-a, kao što smo i jučer pisali, dok nam se javio nemali broj pomoraca koji su dobili kontradiktorne upute tj, drugi dio odgovora bio je kako se započeta karantena mora odraditi do kraja.

Pomorac.net odlučio je saznati istinu. Nakon što nam se na brojne pozive u Stožera civilne zaštite u Zagrebu, ni na broju 113 nitko nije javio, nazvali smo naš lokalni centar gdje nam je gospođa ljubazno objasnila kako je došlo do greške u sustavu koji bi danas trebao biti riješen, što je upravo potvrđeno na Konferenciji Stožera civilne zaštite.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak dodao je kako će svi građani kojima je propisana samoizolacija tijekom prelaska granice, danas biti skinuti sa liste, dok onima kojima je samoizolacija propisana zbog kontakta sa zaraženim osobama, samoizolacija ostaje obavezna.


Pismo BSM Croatia pomorcima vezano za transfere po državama

Dear Colleagues at Sea and Ashore,

Over the last couple of months, we have been flooded with theories and conspiracies about the origin of the virus, when will it end, how will it affect the global economy and our lives.
The truth is that no one can answer these questions with certainty.
However, if we consider that pandemics have occurred throughout human history and always resulted in leaving the world stronger. Plato is credited for coining the phrase “Necessity is the mother of invention,” and often a crisis acts as the forcing mechanism to compel expeditious innovation, leading to rapid advances in technology, policy, and/or procedures. Let us be positive and look towards a brighter future.
We all have a desperate need for certainty. Thousands of Seafarers worldwide who are unable to join would like to know for certain when will they start working again and those thousands overdue on board really wish to know when will they be able to relax and see their families again.
Various countries are considering lifting some of the restrictions currently in place and we are fully prepared and ready to start more regular crew movements immediately, whenever opportunity arises.
Challenges and circumstances vary from country to country and there is no one-size-fits-all approach. Clear communication has never been more important to build trust and ensure a proactive but safe approach.
We believe you deserve to know the facts, so rather than relying on information posted on the internet and the word of mouth propaganda, at biweekly intervals we will share with you the most recent global travel developments and other news we believe are of importance.
When reviewing, please bear in mind that what is valid today may not be valid any more tomorrow, the travel situation is changing daily and even hourly so in the end if a crew change is possible needs to be verified by the SMC FPDs and the Port Agents.
Although crew changes might be permitted in a certain country, the current reduced flight availability makes it additionally difficult to arrange repatriations and sometimes creative solutions via neighboring countries have been found. It is also very important that some countries have closed borders, even for their Nationals, and thus crew cannot return. Our Fleet Personnel departments are working 24/7 on assessing all possible options to bring our overdue seafarers home and enable our crew waiting at home to finally join the ships.
We are in a period of unprecedented change for our industry and the world, and are committed to managing this situation with maximum care for the safety and well-being of our fellow seafarers.
Please never hesitate to contact your Fleet Personnel Department, Crew Service Center or HR Marine whenever you have questions, require support, or simply wish to talk.

Sincerely,
BSM Crew Service Centre Croatia

BALTIC STATES: in country crew changes possible but limited by availability of flights. Crew changes (on / off ) through Riga, Tallinn and Minsk. Latvia, Lithuania and Estonia will open their borders to each other’s’ citizens from May 15, creating a Baltic “travel bubble” within the European Union amid an easing of pandemic restrictions, their prime ministers said on Wednesday.
BELGIUM: Crew Changes are allowed. Off-signers: plane must leave the country while the vessel is still at the port, and crew need to fly in/out Belgium prior same.
BRAZIL: No Crew changes are allowed
BULGARIA: There is a travel ban inter-cities, which means that a Bulgarian who needs to travel outside country must present a reason and have a flight out from his city (joining a vessel is acceptable as a valid reason). All Bulgarians are allowed to return to Bulgaria regardless where they come from. Once in Bulgaria they must follow local prevention protocol as directed by authorities. Foreign citizens are not allowed to enter Bulgaria but EU citizen can transit if they obtain a permit.
CANADA: Crew changes are allowed. No travel restrictions for Seafarers.
CHINA: In Principle Citizens are the only allowed to join/sign off in China, 14 days isolation for off-signers applies in most ports. In practice there are restrictions regarding to 1. Hubei Province/ Wuhan citizen are not allowed to join in some ports such as Qingdao , Zhoushan; 2. Complicated procedures, approvals needed to be obtained from 5-6 government offices; 3. Lack of reliable port agency to assist, majority port agents are not keen to assist which might bring possible risk to them and possible damage to relationship with local authorities which will hamper their future business ; 3. Crew change formalities are time consuming and preparation need to be made well in advance and requires sufficient port stay time so that covid test can be done in time for onboard crew, crew can not sign off before test result avail.
CROATIA: Crew changes via Zagreb, Split and Dubrovnik Airport. Inland transport only by taxi or car
CYPRUS: Air and Sea borders are closed. No crew changes possible
DENMARK: Crew change allowed subject to flight availability.
DOMINICA REPUBLIC: Changes are not allowed
FRANCE: Crew Change are allowed with approval from Local and restrictions i.e. off singers need to fly out from country before vessel.
GEORGIA: Air, land and sea borders are closed. The whole country is in quarantine. Georgia has extended the “state of emergency” until May 22nd. Airlines has a list of flights in order to facilitate repatriation of seafarers
GERMANY: Crew changes allowed. Seafarers are also exempted from the quarantine regulation, provided not showing any Covid-19 symptoms. Schengen visa is required for seafarers from non-EU countries. Disembarking crew members are allowed to enter Germany for the purpose of their repatriation to their home countries. Local regulations and requirements differ however between various federal states and terminals.
GHANA: all borders closed until 31st of May, No crew changes possible
GIBRALTAR: Crew changes are allowed. Gibraltar airport still operates with daily flight to London via British Airways. No hotel stays allowed and crew need to disembark prior flight direct to airport. Important – Crew cannot depart from Spain due to Spanish border Covid 19 restrictions. All arriving / departing crew must follow protocol and cannot leave hotel / airport at any time and undergo social distancing and adhere to locally precautionary measures.
GREECE: Greek citizens are the only ones allowed to join/sign off in Greece. Flights in and out of Greece are not permitted
HONG KONG: Crew Change is allowed for vessels which will perform cargo operations at Hong Kong. This excludes those vessels doing bunkering, lay-up, provisions supply, survey, etc.
INDIA: Indian Citizens are the only ones allowed to join/sign off in India. Flights in and out of India as well as within India are not permitted. Standard Operating Protocol instructed by Ministry of Home Affair’s and Director General of Shipping need to be strictly followed for carrying out crew change of Indian nationals.
INDONESIA: CGK Jakarta operational but with limited airlines and highly unpredictable. Garuda suspended all flights till 31st of May. Transit not allowed. Indonesian crew can join and sign off in Indonesia. Domestic travel highly compromised as no flight , train, bus ferry available domestic transport are banned. 14 days quarantine for offsigners from last port of call.
JAPAN: Crew Change allowed but highly restricted
MALAYSIA: Crew changes are NOT ALLOWED except for Malaysian seafarers
MEXICO: Crew Changes are allowed only for Mexicans and not for Foreigners. Highly restricted by availability of flights
MONTENEGRO: crew changes only via Zagreb, Split, Dubrovnik Airport, Karasovici check point open
MYANMAR: Yangon international airport closed until 15th of May. Crew change in Myanmar only for Myanmar crew possible. Signed off crew need attend Quarantine center or facility quarantine for 21 days.
NIGERIA: all borders closed; No crew changes possible
NORWAY: Crew changes are possible. All main airports are open, but reduced flights. On and off signers must travel directly from/to airport/ship. No overnight stay in hotel allowed. They must also have a confirmed ticket and available and confirmed flight out of Norway.
PANAMA: Crew Changes are not allowed.
PHILIPPINES: The Civil Aviation Authority of the Philippines issued a Notice to Airmen (NOTAM) on Sunday (03.-May) suspending flights, both domestic and international, passenger and commercial, to and from the Philippines covering nine airports starting May 3 at 8 a.m. for one week.
Summary of IATF recommendations as approved by PRRD, 24 Apr 2020:
Extension & expansion of ECQ in the ff areas until May 15, 2020:
· NCR
· Central Luzon
· CALABARZON
· Benguet
· Pangasinan
· Island of Mindoro
· Albay
· Catanduanes
· Antique
· Iloilo
· Cebu
· Davao del Norte
· Davao City
POLAND: Crew changes in local ports allowed only for seafarers of Polish nationality. Crew changes outside the country possible via Germany Airports as Poland’s airspace stays officially closed till 09.05.2020. Polish Seafarers are released from obligatory quarantine after returning to the country.
PORTUGAL: Disembarkations only allowed in force majeure situations requiring a valid reason for the sign off. Embarkations only with origin in airports outside the risk area. Arriving crew may be required to stay in quarantine.
PUERTO RICO: Crew changes are not allowed
ROMANIA: in country crew changes possible but limited to EU and Romanian nationals. Bucharest Airport operational with Tarom and Wizzair connecting mostly with Scandinavia. Romanian govt announced that as of May 15th some of the restrictions will be lifted and it is expected that more regular flights to return to Bucharest airport.
RUSSIA: Only Russians can sign on/Off in the country. Crew changes (on / off) only through / via Minsk / Belorussia, Lithuania, Estonia and Finland. Boarders can be reached by car only.
SINGAPORE: crew changes in Singapore not allowed unless under special conditions:
a) The crew has served his/her maximum time on board and no further extension of the employment contract is granted by the flag State; or
b) Compassionate grounds e.g. death of family member; or
c) The crew is no longer medically fit to work on-board the ship.
SOUTH KOREA: Crew changes are allowed. Joining crew must stay for 14 days at designated place assigned by quarantine office as self-isolation after done quarantine inspection at the airport.
SPAIN: crew change is allowed in Spanish ports. Vessel cannot depart from the Port until offsigners have boarded the aircraft. No hotel stay available, arrival / departure flights must allow direct embarkation
and disembarkation. Schengen visa required for all non-EU on-signers issued by the Spanish consulate in country of origin. Non-EU off signers need valid Schengen visa for transit. This can be applied for 24 hours prior vessel’s arrival
THE NETHERLANDS: Crew Changes are allowed (crew has to prove that they will be able to travel & leave EU).
TURKEY: -borders closed; no date for reopening provided (but expected an announcement to be made by 20.05.2020), SAW airport is closed, Currently no flights in or /out Turkey possible.
UNITED KINGDOM: Crew changes allowed but with port individual restrictions. International flights are operating to and from UK
UNITED STATES: Crew changes possible in few selected ports only and under conditions that On-signer’s first arrival airport in US allows for entry screening for symptoms associated with COVID-19. Off-signer must have valid US visa and copy of passport, seaman book, visa, shore pass and confirmed flight tickets required by agent’s prior vessel arrival for application to CBP. Offsigners must be booked directly out of USA. Only the immigration officer on board will decide if a crew member can disembark or not. If the vessel will be coming from a foreign port that is a hotbed for COVID19, the crew can only be allowed to disembark after the 14th day since the vessel sailed from the foreign port.
UKRAINE: Only Ukrainians can sign on/off in the country. All airports are closed. Quarantine period in Ukraine extended until May 22, 2020 (with possible extension, depends of epidemiological situation in the Country). Crew changes (on / off) only through / via Minsk / Belorussia. Service provided by our travel agent AquaService. For offsigners direct flights to Minsk are frequently required.
VENEZUELA: all borders closed with no exceptions. No crew changes possible

Notes:
In majority of countries where crew changes are allowed, there is a restriction in place that off signers must leave the country prior vessel’s departure from port.


ZAJEDNICA  HRVATSKIH  UDRUGA POMORSKIH  KAPETANA

Pismo ministru Butkoviću

 

Poštovani ministre g. Butković,

Zajednica Hrvatskih udruga pomorskih kapetana u daljnjem tekstu ZHUPK, željela bih Vam se zahvaliti na svim naporima koje ste u okviru Vaših ovlasti učinili za riješavanje problema naših pomoraca tijekom pandemije COVID-19.
U pismu upućenom Vama a poslano dana 20.travnja 2020, od člana naše zajednice, Udruge pomorskih kapetana i časnika iz Zagreba ( zastupana po predsjedniku kap. Neven Žižić), naglasili smo probleme vezana za spomenutu problematiku. Prva dva su uspješno riješena : problem 183 dana plovide, i testiranje pomoraca, sada ostaje onaj treći, možda i najvažniji a to je OSIGURANJE KORIDORA ZA TRANSFER NAŠIH POMORACA.
Naime RH još dva slijedeća mjeseca presjedava EU, što Vam otvara vrata da kao naš Ministar za more, promet i infrastrukturu , sazovete sastanak svih ministara istih ili sličnih ministarstava u zemljama članicama EU, a sve u cilju pronalaska zajedničkg i svima prihvatljivg riješenje za TRANSFER pomoraca iz EU-e. Poznato Vam je da je u tom cilju kontaktiran g. Picula naš eurozastupnik, a ujedno i potpredsjednik EU komisije za otoke i more, koji se 23. travnja pismom obratio svom predsjedniku gosp.Borell-u, a i Vama.
U skladu sa gore navedenim molimo Vas da organizirate video sastanak ministara članica EU i da zajednički nađete riješenje za transfere pomoraca.
Za ilustraciju , a Vama na pažnju skupina brodrograđevnih djelatnika iz Trogira je dana 22. travnja krenula iz Hrvatske u Amsterdam po pozivu poslodavca. Uredno prošla sve županije, granicu Hrvatske , Slovenije i Austrije ali ih na graničnom prelazu Passau, Njemačka policija zaustavlja i u pratnji pod rotirkama upućuje nazad. ( propao transfer). Prije nekoliko dana točnije 28.travnja spomenuta skupina djelatnika u osobnim automobilima prezazi sve granice i dolazi u Amsterdam, a njihove smjene istim putem nazad. Znači može se ali se treba organizirati. Rumunjski pomorci putuju sa kombijima i obavljaju smjene u lukama sjeverne Europe, a eto i naši pomorci koji plove na LNG brodu u vlasništvu NYK su se zamjenili ispred luke Split.
Kao i uvijek, naša Zajednica Hrvatskih Uduga Pomorskih Kapetana, stoji Vam na raspolaganju. Da se podsjetimo naše kolege, kapetani su i prije tri godine veoma aktivno učestovali u Vašim radnim grupama koje su pripremale izmjene Pomorskog Zakonika RH. U Zagrebu djeluje naša članica Udruga pomorskih kapetana koja je spremna prisustvovati i učestvovati u radnim sastancima po Vašem pozivu.
Naglašavamo kako se ovdje radi od 16.000 naših pomoraca , koji očajno trebaju organizirane koridore za transfere ( 8000 za iskracaj sa borda,i 8000 za ukrcaj na brod). Da ne bi došlo do nesporazuma nije to odjednom nego je to cijelogodišnji posao.
Kao što kaže latinska izreka :

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON NECESSE.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na pažnji i veselimo se suradnji.

U ime ZHUPK presjedavajuči
Kap. Branko Skorić

U Šibeniku, 05. svibnja 2020.


Otvaranje sigurnog koridora – molbe za koncept pisma

” icon=”icon: ship”]Zajednica Udruga pomorksih kapetana RH ( ZHUPK ) namjerava poslati još jedno pismo ministru Butkoviću, vezano za riješavanje problema  odnosno OTVARANJE SIGURNOG KORIDORA ZA TRANSFERE POMORACA. Prilažemo Vam predloženi naš koncept sa molbom da ako imate kakve prijedloge da nam ih dostavite:

ipentic@gmail.com 

brankoskoric@yahoo.com 

i to NAJKASNIJE DO do 04.05 ( ponedjeljak  do 2400 sata CET).[/su_service]

 

PRIJEDLOGOTVORENOG PISMA KOJEG BI ZHUPK POSLAO MINISTRU BUTKOVIĆ-u

 

Poštovani  ministre g. Butković,

 

Zajednica Hrvatskih udruga pomorskih kapetana  u daljnjem  tekstu ZHUPK, željela bih Vam se zahvaliti na svim naporima koje ste u okviru Vaših ovlasti učinili za riješavanje problema naših pomoraca uzrokovanih  virusom COVID-19.

U pismu upučenom Vama putem  člana naše zajednice  Udruge pomorskih kapetana i časnika iz Zagreba ( zastupana po predsjedniku kap. Neven Žižić), dana 20.travnja,2020, naglasili smo probleme  vezana za spomenutu problematiku.Prva dva su uspješno riješena : problem 183 dana plovide, i testiranje pomoraca,sada ostaje onaj treći,možda i najvažniji a to je OSIGURANJE KORIDORA ZA TRANSFER NAŠIH POMORACA.

Naime RH je još dva slijedeća mjeseca presjedavajuća u EU, što Vam otvara vrata da kao naš Ministar  za more, promet i infrastrukturu , sazovete sastanak svih ministara istih ili sličnih ministarstava, u zemljama članicama EU,a kako bi pronšali zajedničko  i svima prihvatljivo riješenje za TRANSFER pomoraca  iz EU-e. Poznato Vam je da je u tom cilju kontaktiran g. Picula naš eurozastupnik,a ujedno i potpredsjednik EU komisije za otoke i more, koji se 23. travnja pismom obratiosvom predsjedniku gosp.Borell-u, a i Vama.

U skladu sa gore navedenim molimo  Vas da organizirate video sastanak ministara članica EUi da zajednički nađete riješenje za transfere pomoraca.

Za ilustraciju , a Vama na pažnju skupina brodrograđevnih djelatnika iz Trogira je dana 22. travnja krenula iz Hrvatske u Amsterdam po pozivu poslodavca.Uredno prošla sve županije, granicu Hrvatske , Slovenije i Austrije ali ih na graničnom prelazu Passau, Njemačka policija zaustavlja i u pratnji pod rotirkama upućuje nazad. ( propao transfer). Prije nekoliko dana točnije 28.travnja  spomenuta skupina djelatnika u osobnim automobilima prezazi sve granice i dolazi u Amsterdam, a njihove smjene istim putem nazad. Znači može se ali se treba organizirati.

Kao i uvijek, našaZajednica  Hrvatskih Uduga Pomorskih Kapetana, stoji  Vam na raspolaganju. Da se podsjetimonaše kolege, kapetani su i prije tri godine veoma aktivno učestovali u Vašim radnim grupama koje su pripremale izmjene Pomorskog Zakonika RH. U Zagrebu djeluje naša članica Udruga pomorskih kapetana koja je  spremna prisustvovati i učestvovati u radnim sastancima po Vašem pozivu.

Naglašavamo kako se ovdje radi  od 16.000  naših pomoraca , koji očajno trebaju organizirane koridore za transfere ( 8000 za iskracaj sa borda,i 8000 za ukrcaj na brod). Da ne bi došlo do nesporazuma nije to odjednom nego je to cijelogodišnji posao.

Kao što kaže latinska izreka :

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON NECESSE.

 

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na pažnji i veselimo se suradnji.

 

U ime ZHUPK presjedavajuči

Kap. Branko Skorić

 


Pismo Tonina Picule Josepu Borellu


Pomorcima omogućeno testiranje na koronavirus, kako bi mogli ostvariti ukrcaj na brod

Izvor: morski.hr

Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture izviještava pomorce da im je odobrena mogućnost testiranja na koronavirus, kao preduvjet za rad i zaposlenje, čime ih svrstava u posebnu skupinu radnika. Podsjetimo, jutros smo izvijestili da je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izvijestio ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, kao i ministra zdravstva, Vilija Beroša o mogućnostima provedbe testiranja pomoraca u priobalnim zavodima za javno zdravstvo.

Pomorci, kao specifična skupina radnika, suočeni su s brojnim zahtjevima za provedbu raznih testiranja a posebno u trenutnim okolnostima, gdje većina brodara zahtjeva da prije ukrcaja imaju negativan test na SARS-CoV-2 izrađen PCR metodom. Stoga, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je uputilo inicijativu Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske kojom je zatraženo razmatranje i eventualno odobrenje mogućnosti testiranja pomoraca prije odlaska na brod kako bi pomorci mogli izbjeći situaciju nemogućnosti ukrcaja na brodove u međunarodnoj plovidbi a koja posljedično vodi i gubitku posla kao i redovnih primanja.

Slijedom inicijative Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dao uputu, odnosno odobrio mogućnost testiranja hrvatskih pomoraca kao preduvjeta za rad i zaposlenje, čime pomorci spadaju u posebnu skupinu radnika budući da se takvi preduvjeti kod mnogih drugih zanimanja nužno ne zahtijevaju.

Pomorci u međunarodnoj plovidbi koji će se u svrhu odobrenja ukrcaja na brod morati testirati će moći to napraviti u županijskim zavodima za javno zdravstvo koji su kapacitirani u dovoljnoj mjeri da mogu preuzeti i provoditi testiranje pomoraca na SARS-CoV-2.

Ova uputa je objavljena na službenim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a pomorci se za dogovor oko testiranja mogu obratiti izravno županijskim zavodima za javno zdravstvo.

 


Beroš odgovorio Piculi na upit o testiranju pomoraca na koronavirus

Izvor: morski.hr

Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio je na upit zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Picule o testiranju pomoraca na koronavirus.

Odgovor ministra Beroša prenosimo u cijelosti:

“Nastavno na Vaš dopis kao zastupnika i predsjednika Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja Europskog parlamenta, a vezano uz problem testiranja pomoraca na COVID-19 po zahtjevu poslodavca prije ukrcaja na brod, slobodni smo odgovoriti da je iskazana problematika prepoznata od strane resornih ministarstava, te da je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zatraženo da se utvrdi mogušćnost testiranja od strane nadležnih županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Dana 23. travnja 2020. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i ovo ministarstvo da je testiranje pomoraca na SARS-CoV-19 moguće provoditi u županijskim zavodima za javno zdravstvo u Rijeci, Splitu i Zadru, u dovoljnoj mjeri, dok Županijski zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u ovom trenutku nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevima.

Dinamiku testiranja i lokacije odredit će svaki županijski zavod zasebno”, stoji u odgovoru ministra zdravstva Vilija Beroša, na upit eurozastupnika Tonina Picule.


Uputa za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja ‘183 dana’

Izvor: morski.hr

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u nastavku donosi Uputu za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja ‘183 dana’ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca za 2020. godinu vezano za posljedice pandemije uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: COVID-19) na svjetskoj razini i njenog utjecaja na globalno pomorsko gospodarstvo.

Članu posade broda u međunarodnoj plovidbi, koji je obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u broj potrebnih 183 dana računaju se i:

1. Dani liječenja
Dani provedeni na liječenju od posljedica epidemije COVID-19, izolaciji, samoizolaciji ili karanteni sukladno donesenim epidemiološkim mjerama u Republici Hrvatskoj, odnosno temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca ako je liječenje, izolacija, samoizolacija ili karantena obavljena u nekoj drugoj državi.

2. Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga
U dane koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, kao posljedica utjecaja pandemije na svjetsko pomorsko gospodarstvo, priznat će se dani plovidbe i dani putovanja koje bi pomorac ostvario temeljem uobičajenog godišnjeg rasporeda rada, od trenutka prekida redovnog rada u 2020. godini ili najranije od 1. siječnja 2020. godine do nastavka redovnog načina rada ili najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

U smislu ove upute, a u svrhu ostvarivanja prava na priznavanje neostvarenih dana plovidbe i dana putovanja zbog prestanka ugovora o radu, izjednačeni su ugovor o radu koji je sklopljen na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brodu (članak 129. stavak 7. Pomorskog zakonika, u daljnjem tekstu: permanent ugovor) i više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se zasniva radni odnos na istim poslovima (članak 127. stavak 1. Pomorskog zakonika, u daljnjem tekstu: pojedinačni ugovor).

Neostvarenim danima plovidbe i danima putovanja zbog poslovno uvjetovanih razloga smatraju se:

1. dani koje pomorac nije ostvario zbog prestanaka ugovora o radu ili ne sklapanja novog pojedinačnog ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga;
2. dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja ili nemogućnosti organizacije ukrcaja od strane poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca uslijed provedbe epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi na putu od mjesta prebivališta do predviđene luke ukrcaja na brod, zbog čega je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada.
U svrhu utvrđivanja gore navedenih dana plovidbe i dana putovanja koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, ovisno je li pomorac s poslodavcem sklopio permanentni ugovor ili sklapa više pojedinačnih ugovora, kao i o duljini plovidbene službe pojedinog pomorca, uobičajenim godišnjim rasporedom rada smatrat će se:

– svi dani plovidbe i dani putovanja koji bi se ostvarili temeljem permanent ugovora;
ili

– prosječna vrijednost ukupnog broja dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora o radu tijekom 2018. i 2019. godine, u periodu koji odgovara periodu bez plovidbe u 2020. godini;
ili

– ukupan broj dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora ako se radi o pomorcu koji je tijekom 2018., 2019. i 2020. godine odradio najviše dva pojedinačna ugovora.
Plovidbenom službom smatrat će se i plovidba u svojstvu vježbenika palube, stroja ili elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga priznat će se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca na kojoj je naznačen datum prestanka ugovora o radu ili datum prekida uobičajenog godišnjeg rasporeda rada.

3. Dani putovanja
Dani boravka pomoraca na brodu u situacijama kada je nastupio prekid ugovora o radu, a pomorac nije bio u mogućnosti iskrcati se s broda smatrat će se dodatnim danima putovanja nakon iskrcaja s broda.

 


Komunikacija o statusu repatrijacije hrvatskih pomoraca sa Tonino Piculom (email prepiska)

kap. Branko Skorić:

Dobar dan,

Zovem se kap. Branko Skorić iz Šibenika i predsjednik sam Udruge pomorskih kapetana i časnika Šibenik, trenutno presjedavam Zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana.
Obraćam Vam se sa dopisom u privitku koji je poslan Ministarstvu da se pomogne pomorcima i na nivou Evropske Unije učini nešto da olakšamo repatrijacije pomoraca i život istih kako u domovini tako i na brodovima
Nakon što pročitate dopis za sva pitanja otvoreni.
Zahvaljujem na Vašoj ljubaznosti

Kap, Branko Skorić

——————————————————————————————–

Član Europskog parlamenta
Tonino Picula:

Dobar dan.

Potaknut Vašom porukom i svjestan važnosti problema o kojima govorite, svakako ću se obratiti pismom gospodinu Josep Borrellu, Visokom predstavniku za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU. To ću napraviti i kao predsjednik Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalje Europskog parlamenta.

Trebao bih podatak koliko je trenutno naših pomoraca angažirano na brodovima radi, makar grube, procjene o razmjerima moguće repatrijacije.

O Vašim potrebama i sugestijama pisat ću također i ministrima Butkoviću i Berošu.

Kada dobijem odgovore nadležnih o istima ću Vas odmah obavijestiti.

Uz srdačan pozdrav

Tonino Picula

——————————————————————————————–

kap. Branko Skorić:

Poštovanje g. Picula,

Puno hvala na Vašem brzom odgovoru. Sad ću kontaktirati sve Udruge i da vidimo koliki je to broj .
Srdačan Pozdrav
Branko Skorić

——————————————————————————————–

kap. Branko Skorić:

Dobra večer g. Picula,

U skladu sa našim dogovorom šaljem Vam odgovor na Vaše pitanje koje sam sakupio od kolega.
Prema našim podacima radi se o 7 500 pomoraca na brodovima i isto toliko kod svojih kuća.
Normalno neće se sve to odjednom niti ukrcavati a niti iskrcavati već je sve o zavisnosti gdje su brodovi.

Prije toga želio bih Vam nešto objasniti:
Večina pomoraca ide na svoj posao putem predstavnika dok neki idu bez agenta za zapošljavanje odnosno direkto preko stranog poslodavca brodovlasnika. Na brodovima rade nekoliko mjeseci u skladu sa svojim ugovorom i nakon isteka ugovora poslodavac ih šalje kući i dolazi njihova smjena u skladu sa ugovorom.
To je permanetni posao te je naša želja da se pomorci ukrcavaju po pozivu brodovlasnika ili njegovog agenta sa testom na koronu virus.
Takve testove u Hrvatskoj ne rade i mi bi željeli da nam država omoguči takvo testiranje koji bi platili pomorci ili brodovlasnici. Neslužbeno cijena je oko 35€, ali nisam siguran.
Sa takvom potvrdom korona free pomorci bi se upučivali na svoj posao odnosno na brod.
Naš prijedlog je da se napravi korona koridor za sjevernu Europu recimo:
Zagreb, Frankfut, Amsterdam ili Roterdam (Croatia airlines) i dalje bi bili na brizi brodovlasnika da ih pokupi kombijima i dopremi do broda te smjenjeni pomorci istim putem nazad za Zagreb pa kuči u samoizolaciju.
Split ili Zadar hidrogliserom (Jadrolinija) preko Jadrana za Anconu onda na brigu brodovlasnika kombijima za brod i nazad.

Evo danas imamo kolegu koji se vrača iz Koreje preko Poljske i Amsterdama za Zagreb.. Znači može se jedini uvijet je da napusti zemlje u roku od 24 sata.

Drugi primjer naših brodograđevih djelatnika iz Trogira koji su na poziv brodogradilišta iz Amserdama krenuli sa tri automobila na svoje radno mjesto. Imali su garantno pismo brodogradilišta i sve propusnice. Prošli sve županije, granicu između Hrvatske i Slovenije ali ih je na granici Austrije sa Njemačkom u Passau vratila Njemačka granična policija te ih kroz Austriju popratila pod rotirkama.

Eto u skladu gore nabrojanog želja nam je da to bude organizirano i sa certificatom Korona free koji bi izdavao za to ovlaštena ustanova., odnosno da se na koridorima za repatriaciju pomoraca to bude prepoznato od lokalnih država kuda će pomorci u tranzitu putovati. Bez Vaše pomoći kao predstavnika u EU zadužen za more nećemo uspijeti jer treba mobilizirati sve države EU.

Hvala Vam puno na razumjevanju naše problematike ipak pomorci su izvozni proizvod svoje države koji sav svoj novac šalju doma obiteljima i tu i ostaje u Hrvatskoj.
Pozdravit ću Vas uz :

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON NECESSE !!!!

B.S.

 


ZHUPK ( Zajednica udruga pomorskih kapetna Hrvatske) putem svog člana Udruge Zagreb ( jer su oni nalaze u Zagrebu upravo na adresi ministarstvva pomorstva,zajedno za sindikatom pomoraca, te udrugom brodara RH “Mare nostrum” vrši “pritisak” na vladu RH da se pomogne svim našim pomorcima.
U tu svhrhu poslano je putem Udruge Zagreb,pismo ministru pomorstva Olegu Butkoviću ( prilog u tekstu ) a  također je i prije 8 dana uputio i Sindikat pomoraca zajedno sa udrugom brodara RH “Mare nostrum”,  pismo vrlo sličnog teksta na istu adresu, dakle direktno ministru Olegu Butković-u .Osim toga ZHUPK traži i od EU putem gdje Maje Markovičić Kostelac presjednice EMSA ( European Maritime Security Agency) punu aktivnost oko pitanja rješanaja transita pomorraca ( ukrcaj-iskrcaj-putovanja ).

Sve dobivene povratne informacije vezano za goru opisanu problematiku u dopisu biti će objavljene na našoj web stranici, kao i na nekim portalima.

 


OSTALE INFORMACIJE

Zemljopisnu raspodjelu potvrđenih slučajeva po danima i globalno i po zemljama možete naći na stranicama ECDC-a koje se svakodnevno ažuriraju na ovoj poveznici:

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

 

Novosti vezane uz mjere čuvanja zdravlja: Kratki pregled situacije s preporukama za čuvanje zdravlja objavljen je na mrežnim stranicama HZJZ-a, koji možete naći na ovoj poveznici:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/epidemija-pneumonije-povezana-s-novim-koronavirusom-kina

 

Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za građane na temu korona-virusa:

091 468 3032 i 099 468 3001. Dostupni su za svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati.

 

Pitanja i odgovori o COVID-19 korona-virusu nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

 

Svakodnevne objave i priopćenja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske mogu se naći na sljedećoj poveznici:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/

 

Informacije se mogu pratiti od 17. ožujka 2020. na službenoj Internet stranici Vlade RH za pravodobne i točne informacije o korona-virusu:

https://koronavirus.hr/

 

 

 

Scroll to Top