Naslovna

Panorama Splita
Panorama Splita

Ship Master’s Association of  Split …  since  2001


ODRŽANA 27 REDONA GODIŠNJA SKUPŠTINE C E S M A GENOVA 5-6 SVIBANJ 2022

Poštovane kolege,   Prvi dan u Genovi je radni dio prema točkama dnevnog dijela: 27th CESMA COUNCIL MEETING 5th MAY 2022 GENOA, ITALIA AGENDA: 1. Opening by the President 2. Apologies 3. Presentation of Council Members 4. Adoption of the Agenda 5. Adoption of the Minutes of the 26th Council Meeting (Rijeka) 6. CESMA Board […]

IZLAZAK IZ TISKA 42 -OG BROJA ČASOPISA ” KAPETANOV GLASNIK”

U viskoj fazi opremanja i tiskanja je je naš novi 42-drugi broj našeg stručnog časopisa “ Kapetanov glasnik” , koji bi trebao  izaći iz tiska koncem ovog mjeseca .Kao što je i uobičajno isti će biti poslan putem pošte svim našim članovima, podupirućim članovima,  i ostalim subjektima pomorske privrede.Izdvojili bismo neke od naslova : Profit […]

ODRŽANA 234 SJEDNICA UPRAVNIH TIJELA UDRUGE

Dana 04.05.2022 održana je na Pomorskom fakultetu  234 sjednica Upravnih tijela Udruge ( Upravnog odbora, Nadzornog odbora , Arbitražnog vijeća ) Većinom glasova, jer je postojao potrebni kvorum za donošenje odluka ( 10 članova Upravnog odbora od mogućih 13 članova ) donesene su slijedeće odluke : Tiskanje 42 -og broja stručnog časopisa “Kapetanov glasnik ”  […]

PLAN AKTIVNOSTI Z H U P K za SLIJEDEĆU GODINU

Udruga pomorskih kapetana i časnika Zagreb, shodno utvrđenom redoslijedu preuzima preuzima od Udruge Rab, presjedanjem ZHUPK ( Zajednica pomorskih kapetana RH ) slijedečih 365 dana dakle godinu dana, u prilogu je PLAN AKTIVNOSTI ZHUPK .

CESMA obavijest

Dear Captains Below is a message sent to EU Commission for Transports, EU Parliamentarian groups, EMSA, and the French Ministry of the Sea (as France is actually President of EU). Best regards Capt. H. Ardillon CESMA Secretary General Dear Madam, Dear Sir Please find attached a letter that CESMA President Capt. Dimitar Dimitrov would like […]

Scroll to Top