IZVANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE ODRŽANA 05.12.2019

Zbog nastalih  kadrovskih potreba ( bolest i smrt ) bilo je potrebno sazvati izvanrednu izbornu skupštinu Udruge.Ista je održana dana  05.12.2019   prije našeg tradcionalnog domjenka.Skupštini je prisustovalo 55  naših članova,  što je daleko nadmašilo potrebni broj prisutnih članova,  da bude ispunjen kvorum predvidjen našim Statut-om.Dakle odaziv je bio odličan što nas je  veoma obradovalo kao i sve odluke koje su bile donesene jednoglasno.

Pun tekst zapisnika ove skupštine, biti objavljen uskoro.Slijedeća redovita i izvještajna skupština Udruge predvidjena je za konac 2021 godine,osim ako se ne ukaže potreba za održavanje i u ovoj godini.

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

Sa 11 izvanredne izborne skupštine Udruge pomorskih kapetana –Split, održane dana : 05.12.2019 u prostorijama  doma Hrvatske vojske,Poljudsko šetalište 1 sa početkom u 1730 sati

Skupštinu se  sazvao Upravni odbor Udruge,temljem članka 15 Statuta Udruge,te je bio predložen slijedeći dnevni red:

 

DNEVNI  RED :

1. Točka – IZBOR RADNIH TIJELA

   a) Izbor radnog  predsjedništva
   b) Izbor zapisničara i ovjerovitelja
   c) Izbor verifikacijskog povjerenstva

 

2. Točka – IZVJEŠČE O RADU UDRUGE SA RASPRAVOM

   a) Izvješče o radu za protekli period : kap.Sanjin Dumanić
   b) Izvješče Nadzornog odbora : kap.Paško Kolombatović
   c) Izvješće o financijskom poslovanju: Igor Pentić

 

3. Točka – IZBOR NOVIH  ČLANOVA  TIJELA  UPRAVLJANJA

Sukladno  članku 19  Statuta Udruge treba izabrati : ! člana Upravnog odbora, zatim 1 člana Nadzornog odbora,te i još 2 člana Arbitražnog vijeća Udruge. Dati razješnjenje članovima u ostavci ,odnosno smrti.

 

4. Točka – RAZNO

 

RAD SKUPŠTINE

Prije početka rada skupštine tajnik Udruge  Igor Pentić,konstatirao je kako je radu  skupštine prisutno ukupno 55 članova Udruge,tako da postoji potrebni kvorum za donošenje odluka skupštine, a sve temeljem članka 15 statuta Udruge.

 

1. Točka

   a) Predsjednik Udruge kap.Sanjin Dumanić,predlaže radno predsjedništvo u sastavu: kap.Sanjin Dumanić,kap. Miroslav Pinterić,časnik Igor Pentić.Prijedlog je bio jednoglasno  prihvačen.
   b) Predsjednik Upravnog odbora Udruge kap.Miroslav Pinterić,predlaže za zapisničara kap.Ivo Makjanić,a za ovjerovitelje zapisnika: kap.Ante Roje, te kap. Fedomir Pavić, prijedlog je jednoglasno prihvačen.
   c) Tajnik Udruge časnik Igor Pentić predlaže za verifikacijsko povjerenstvo : kap. Ivan Franičević,kap. Alfonso Bezmalinovič,te kap.Zvonimir Lušić, i ovaj je prijedlog prihvačen jednoglasno.

 

2. Točka

Izvješče o radu Udruge za proteklo razdoblje prosinac 2017  do prosinac 2109, podnio je predsjednik  Udruge kap.Sanjin Dumanić.Izvješče je
sastavni dio ovog zapisnika.Nakon pročitanog izvješča razvila se je veoma korisna diskusija,vezana za još bolji rad i budučnsot Udruge.Izvješće je prihavčeno jednoglasno.
Zbog odsutnosti kap.Kolombatović-a,njegovo pismeno izvješće  o radu Nadzornog odbora podnio je kap. Miroslav  Pinterić.nije bilo primjedbi niti diskusije,pa je izvješče jednoglasno prihvačeno.

Izvješče o financijskom polsovanju te stanju članstva Udruge,podniso je tajnik  Udruge časnik Igor Pentić.Isto je izvješče sastavni dio ovog zapisnika.Nije bilo rasprave a niti primjedbi po ovom izvješču,pa je isti jednoglasno prihvačen.

 

3. Točka

Sukladno članku 19 Statuta Udruge zbog ostavke odnosno smrti članova upravnih tijela Udruga,dana je razrješnica članovima: kap.Nikica Radman,kap.Igor  Jurić, te časnik  Slaven  Sučević, na prijedlog predsjednika Udruga predloženi su novi članovi : kap. Davor Vidan za Upravni odbor,kap.Špiro Roguljić  za Nadzorni odbor,a kap.Ivo Šore,i kap.Ivica Šarić , u Arbitražno vijeće Udruge.

Svi su prijedlozi jednoglasno prihvačeni a izabrani članovi su se predstavili  kolegama skupštinarima.

 

4. Točka

Predsjednik upravnog odbora Udruge kap.Miroslav Pinterić,podnio je prijedlog skupštini  odluku o povečanju godišnje članarine za sve članove u iznosu od KN= 50,00 počev od 01.01.2020 godine.

Tako da bi  zaposleni članovi sada plačali   KN= 200,00, dok bi umirovljeni članovi Udruge plačali KN = 100,00  godišnje.Razlozi povečanja članarine koje bila ista u proteklih 15 godina,su slabo financijsko stanje Udruge,zbog neplačanja  članarine ,  odnosno zbog gubitka dvaju podupirućih članova,a sve kako  se ne bi ugrozila  opstojnost Udruge.

Prijedlog je jednoglasno  prihvčen.Sukladno tome biti će članovima poslane odgovarajuće uplatnice na kučnu adresu.

S obzirom da je sa ovim bio iscrpljen  dnevni red,skupština je završila sa radom u 1836 sati.

Izvješča o radu  Udruge,te Izvješča Nadzornog odbora  i  izvješče tajnika Udruga,sastavni su dio ovog zapisnika.

 

Zapisničar : kap. Ivo Makjanić

Ovjerovitelji zapisnika : kap. Ante roje, kap. Fedomir Pavić

Verifikacijsko povjerenstvo : kap. Ivan Franičević, kap. Alfonso  Bezmalinović, kap. Zvonimir Lušuć

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top