O nama Vijesti Članstvo Podupirući članovi Forum Kontakt
 
 
Poštovane kolege čitatelji,
pod linkom FORUM, na web stranicama Udruge pomorskih kapetana Split,
ubuduće ćemo prenositi periodik "CESMA NEWS LETTER"
u izdanju Konfederacije europskih udruga pomorskih kapetana
(Confederation of European Ship's Master Association) čiji smo član.

Kap. Miroslav Pinterić
Predsjednik Izvršnog odbora
Udruga pomorskih kapetana Split
• Na Jadrolinijinom trajektu "Lastovo" 1. travnja 2000. godine osnovana je "Udruga pomorskih kapetana" - Split.
• Na Osnivačkoj skupštini izabrana su slijedeća tijela Udruge: Predsjednik, Izvršni odbor Udruge, Nadzorni odbor Udruge i Sud časti.
• Registrirana je kod Ureda za Opću upravu Županije splitsko-dalmatinske, 5. lipnja 2000. godine.
• Udruga je osnovana kao strukovna i dragovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna pravna osoba.
• Udruga je naziva Udruga pomorskih kapetana, ali je otvorena i za časnike palube svih rangova kao redovite članove i za sve fizičke i pravne osobe koje žele sudjelovati u radu Udruge kao podupirući članovi.
• Ciljevi Udruge su:
- Organizacijsko povezivanje pomorskih kapetana učlanjivanjem u Udrugu, kao jedinstvenu i profesionalnu organizaciju radi zaštite profesionalnih standarda i interesa, te očuvanja ugleda i pomorske tradicije svojih članova.
- Stručno i znanstveno usavršavanje pomorskih kapetana u brodarstvu i pomorskom gospodarstvu.
- Sudjelovanje, suradnja i doprinos u rješavanju obrazovnih i gospodarskih pitanja u pomorstvu.
- Unapređenje zaštite okoliša.
• Aktualni broj članova Udruge je 474 redovnih i podupirućih članova, te 34 podupirućih članova pravnih osoba.
Sva prava pridržana - Copyright 2006 - hosting&design: www.st-print.hr