GODIŠNJA SKUPŠTINA CESME U RIJECI U ORGANIZACIJI Z H U P K – 16 I 17.09 2021

Poštovani
Dana 16 i 17 09 2021 godine održati će se u Rijeci godišnja skupština AGA ( Annual General Assembly) u organizaciji ZHUPK ( Zajednica Udruga Pomorskih Kapetana Hrvatske ) i CESME ( Confederation of European Shipmasters’ Association ) .
Svaki član bilo koje od naših Udruga članica  ZHUPK a to su Udruge iz : Rijeke..Kostrene..Raba..Zadra..Šibenika..Splita i Zagreba. može sudjelovati u radu iste ,naravno na svoj račun.
U svezi toga prilažemo  Vam prijavnicu,uz napomenu kako treba prijaviti i svoj nastup i uradak za skupštinu.
Isto tako ukoliko ne želi ili ne može svoj pismeni uradak,može poslati našem članu – delegate  kap. Lakoš-u .. mail : damirlakos@gmail.com


Scroll to Top