21 GODINA OD POSTOJANJA NAŠE UDRUGE

Štovane kolege,

 

Danas se navršava  21 godina  postojanja i rada naše i Vaše Udruge.Upravna tijela Udruge,zajedno sa cjelokupnim članstvom, nastojati će  se i dalje boriti za dobrobit svih naših  članova i pomoraca RH. Posebno bih se  ovdje htio zahvaliti  našem kolegi kap.Miroslavu Pinteriću  ,koji već  21 godinu uspješno  vodi naš Upravni Odbor. Isto tako koristim priliku da se zahvalim svim našim podupirućim članovima ( pravni subjekti naše pomorske privrede ) na novčanoj potpori, bez koje, bi naš rad bio  veoma otežan.

VELIKO  HVALA    svima koji  su doprinjeli da naš brod ovako dugo dobro plovi, posebno  svim bivšim i sadašnjim članovima naših  Upravnih tijela (  UO, NO , AV ) te svim ostalim našim članovima i prijateljima  naše Udruge.

Koristim priliku da svim našim članovima, i ostalim posjetiteljima naše  internetske stranice,  u ime naše Udruge  zaželim

S R E T A N      U S K R S

 

SRETNO NAM

 

Predsjednik  Udruge

kap.Sanjin  Dumanić

Scroll to Top