O nama

UDRUGA POMORSKIH KAPETANA – Split

• Na Jadrolinijinom trajektu “Lastovo” 1. travnja 2000. godine osnovana je “Udruga pomorskih kapetana” – Split.
• Na Osnivačkoj skupštini izabrana su slijedeća tijela Udruge: Predsjednik, Izvršni odbor Udruge, Nadzorni odbor Udruge i Sud časti.
• Registrirana je kod Ureda za Opću upravu Županije splitsko-dalmatinske, 5. lipnja 2000. godine.
• Udruga je osnovana kao strukovna i dragovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna pravna osoba.
• Udruga je naziva Udruga pomorskih kapetana, ali je otvorena i za časnike palube svih rangova kao redovite članove i za sve fizičke i pravne osobe koje žele sudjelovati u radu Udruge kao podupirući članovi.
• Ciljevi Udruge su:
– Organizacijsko povezivanje pomorskih kapetana učlanjivanjem u Udrugu, kao jedinstvenu i profesionalnu organizaciju radi zaštite profesionalnih standarda i interesa, te očuvanja ugleda i pomorske tradicije svojih članova.
– Stručno i znanstveno usavršavanje pomorskih kapetana u brodarstvu i pomorskom gospodarstvu.
– Sudjelovanje, suradnja i doprinos u rješavanju obrazovnih i gospodarskih pitanja u pomorstvu.
– Unapređenje zaštite okoliša.

-Osiguranjem pravnih savjeta i pravne zaštite naših članova

-Stručnom suradnjom sa srodnim udruga u zemlji i inozemstvu.

-Udruga je član Hrvatske zajednice pomorskih kapetana (ZHUPKH) te CESMA (Confederation of  European Shipmaster’s Association )

-Udruga trenutno ima  303  člana te  još i  12  podupirućih članova

 

TIJELA UDRUGE:

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Kap. Sanjin Dumanić

 

UPRAVNI ODOBOR:

Kap. Miroslav Pinterić – predsjednik

Časnik Igor Pentić – tajnik

Kap. Mladen Brodarić – član

Kap. Ivo Makjanić – član

Kap. Boris Horvat – član

Kap. Zvonimir Lušić – član

Kap. Damir Škunca – član

Kap. Rino Bošnjak – član

Kap. Ivan Franičević – član

Kap. Davor Vidan – član

Kap. Alfonso Bezmalinović – član

Kap. Ante Roje – član

Kap. Josip Žižić – clan

 

NADZORNI ODOBOR:

Kap. Paško Kolombatović – predsjednik

Kap. Krešimir Baljak – član

Kap. Špiro Roguljić – član

 

ARBITRAŽNO VIJEĆE:

Kap. Ivo Šore – predsjednik

Kap. Fedomir Pavić – član

Kap. Ivica Šarić – član

 

LIKVIDATOR:

Kap. Ante Roje

 

POČASNI ČLANOVI UDRUGE:

APOSTOLAT MORA – Split

CAPT. T. MANJI – Senior managing director NYK Line – Tokyo

CAPT. T. ISHIDA – Chairman, NYK Shipmanagement PTE LTD – Singapore

Scroll to Top