COVID-19

Statistički podaci o Virusu COVID -19 , dostupni su svim portalima, pa ih nema smisla više objavljivati

 

PREPORUKE

Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi korona-virus (COVID-19) i drugih bolesti koje se prenose tim putem.

 

Preporuča se zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima da pružanje usluga zdravstvenog turizma (pružanje zdravstvenih usluga osobama koje dolaze izvan Hrvatske, primjerice dentalne usluge, lječilišne usluge i dr.) osobama koje dolaze iz zahvaćenih područja odgode u narednih mjesec dana kako bi se spriječio rizik mogućeg širenja COVID-19 bolesti uzrokovane novim korona-virusom (SARS-CoV-2) iz zahvaćenih područja.

 

 

OSTALE INFORMACIJE

Zemljopisnu raspodjelu potvrđenih slučajeva po danima i globalno i po zemljama možete naći na stranicama ECDC-a koje se svakodnevno ažuriraju na ovoj poveznici:

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

 

Novosti vezane uz mjere čuvanja zdravlja: Kratki pregled situacije s preporukama za čuvanje zdravlja objavljen je na mrežnim stranicama HZJZ-a, koji možete naći na ovoj poveznici:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/epidemija-pneumonije-povezana-s-novim-koronavirusom-kina

 

Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za građane na temu korona-virusa:

091 468 3032 i 099 468 3001. Dostupni su za svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati.

 

Pitanja i odgovori o COVID-19 korona-virusu nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

 

Svakodnevne objave i priopćenja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske mogu se naći na sljedećoj poveznici:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/

 

Informacije se mogu pratiti od 17. ožujka 2020. na službenoj Internet stranici Vlade RH za pravodobne i točne informacije o korona-virusu:

https://koronavirus.hr/

 

 

 

KRIZNI STOŽER MINISTARSTVA ZDRAVSTVA RH

POSTUPANJE S OSOBAMA KOJE SU U ZADNJIH 14 DANA PRIJE ULASKA U HRVATSKU BORAVILE NA PODRUČJU ZAHVAĆENOM EPIDEMIJOM COVID-19: ZDRAVSTVENI NADZOR NAD OSOBAMA BEZ SIMPTOMA/ZNAKOVA BOLESTI I POSTUPAKSOSOBOMKOJA POKAZUJE SIMPTOME/ZNAKOVE BOLESTI I NJEZINIM KONTAKTIMA (ver. 12, 15. ožujka 2020.)

 

Osobe koje dolaze iz zemalja i područja u kojima postoji rasprostranjena ili lokalna transmisija bolesti COVID-19 uzrokovane novim korona-virusom (SARS-CoV-2), podvrgavaju se zdravstvenom nadzoru u svrhu pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja.

 

Zdravstveni nadzor je mjera koja se primjenjuje na zdrave ljude koji su bili izloženi riziku zaražavanja.

Prema osobama koje imaju znakove bolesti pri ulasku u Hrvatsku, postupa se na drugi način, koji je u nastavku opisan pod točkom 2. odnosno 3.

Države s raširenom ili lokalnom transmisijom bolesti, putnici iz kojih se moraju podvrgnuti kućnoj karanteni/samoizolaciji, navedene su u Prilogu 1.

 

 

1.1.  Zdravstveni nadzor u karanteni za strane građane koji dolaze iz država/područja s posebno rizičnih područja

 

Slijedeće države/područja su definirane kao posebno rizična područja:

 • Kineska provincija Hubei, uključujući grad Wuhan
 • Italija
 • Okrug Heinsberg u njemačkoj saveznoj državi North Rhine-Westfalia
 • Južnokorejski grad Daegu i provincija Cheongdo
 • Iran

 

Svi strani državljani koji dolaze iz navedenih posebno rizičnih područja biti će obaviješteni od strane granične policije da su po ulasku u Hrvatsku obvezni podvrgnuti se karanteni na razdoblje od 14  dana po napuštanju navedenih područja.

Te su osobe dužne pod pratnjom otići u organiziranu karantenu, trošak koje će sami snositi.

Rješenje o obaveznoj karanteni donosi granični sanitarni inspektor. Osobe u karanteni bit će podvrgnute zdravstvenom nadzoru koji organizira osnivač karantene (županija ili grad).

Ako te osobe ulaze u Hrvatsku osobnim vozilom bit će prepraćene prometnom policijom do smještaja u kojem će boraviti tijekom trajanja karantene.

 

Ako se radi o organiziranom prijevozu autobusom, putnici će biti prepraćeni djelatnicima civilne zaštite do smještaja u kojem će boraviti tijekom trajanja karantene.

 

Ako ulaze u Hrvatsku zrakoplovom, bit će prepraćene policijom do smještaja u kojem će boraviti tijekom trajanja karantene.

 

Po isteku 14-dnevnog zdravstvenog nadzora (računajući od datuma napuštanja zahvaćenog područja), pravna osoba, osnivač karantene će na temelju podataka o provedenom zdravstvenom nadzoru poslati izvještaj o provedenom nadzoru i ishodu nadzora Državnom inspektoratu na email helpdesk-zarazne_bolesti@dirh.hri HZJZ-u na epidemiologija@hzjz.hri na email inspektora koji je izdao rješenje (e-mail je naveden u samom rješenju).

 

Ako osoba tijekom zdravstvenog nadzora razvije simptome respiratorne bolesti ili povišenu tjelesnu temperaturu, zdravstveni radnici zaduženi za zdravstveni nadzor osoba smještenih u karanteni će postupiti u skladu sa sumnjom na COVID-19 bolest uzrokovanu korona-virusom.

 

 

1.2. Zdravstveni nadzor nad zdravim osobama, hrvatskim građanima

 

 • Zdravi hrvatski građani koji ulaze u Hrvatsku iz zahvaćenih područja s raširenom ili lokalnom transmisijom bolesti (Prilog 1.) biti će podvrgnute obavezi kućne karantene/samoizolacije u trajanju od 14 dana po napuštanju zahvaćenog područja.
 • Nad tim osobama provodi se zdravstveni nadzor na način da u skladu s Odlukom ministra zdravstva o sigurnosnoj mjeri izolacije KLASA: 501-01/20-01/06, URBROJ: 534-02-20-1 od 14. ožujka 2020. moraju biti u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana po napuštanju zahvaćenog područja.
 • Osoba na graničnom prijelazu primi obavijest o obaveznoj samoizolaciji.
 • Najkraćim putem nastavi put do kuće.
 • Odmah provodi samoizolaciju kod kuće na način da se odvoji od ukućana, po mogućnosti u zasebnu prostoriju.
 • Osnovne upute o provođenju samoizolacije kod kuće uručit će im se na ulazu u zemlju. U uputama se nalazi i poveznica s detaljnijim informacijama o načinu sprečavanja širenja bolesti na stranicama HZJZ-a.
 • Osoba se javlja liječniku obiteljske medicine prvoga radnoga dana po dolasku telefonom.
 • Ako takve osobe razviju simptome bolesti javljaju se telefonom liječniku obiteljske medicine koji na temelju razgovora o kliničkom stanju pacijenta određuju potrebu testiranja. Izvan radnog vremena izabranog liječnika, osoba sa simptomima bolesti treba se javiti hitnoj medicinskoj službi.
 • Liječnik obiteljske medicine po zaprimanju pozitivnog rezultata testiranja na COVID-19 odmah telefonom prijavljuje oboljelog epidemiologu koji će kontakte oboljelog staviti pod zdravstveni nadzor. Liječnik obiteljske medicine odmah telefonom obavještava epidemiologa i ako je rezultat testiranja neodrediv ili pozitivan na pan-korona-viruse. Promptna prijava oboljelog od strane liječnika prema epidemiologu nužna je zbog brze identifikacije kontakata i stavljanja tih kontakata pod zdravstveni nadzor.

 

Hrvatski građani koji dolaze iz zahvaćenih područja (Prilog 1.) obvezni su na 14-dnevni zdravstveni nadzor u kućnoj karanteni/samoizolaciji, tj. ne mogu napustiti Hrvatsku do isteka 14-dnevnog zdravstvenog nadzora

 

 

1.3. Zdravstveni nadzor nad zdravim osobama, strancima

 

 • Zdravi strani građani koji ulaze u Hrvatsku iz zahvaćenih područja s raširenom ili lokalnom transmisijom bolesti (Prilog 1.) biti će podvrgnute obavezi kućne karantene/samoizolacije u trajanju od 14 dana po napuštanju zahvaćenog područja (izuzetak su države/područja navedeni kao posebno rizični pod točkom 1.1., a za koje je predviđena organizirana karantena).
 • Nad tim osobama provodi se zdravstveni nadzor na način da u skladu s Odlukom ministra zdravstva o sigurnosnoj mjeri izolacije KLASA: 501-01/20-01/06, URBROJ: 534-02-20-1 od 14. ožujka 2020 moraju biti u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana po napuštanju zahvaćenog područja.
 • Strani građani, koji nemaju mjesto stalnog boravka u Hrvatskoj, moraju pri ulasku u Hrvatsku imati dokaz o osiguranom smještaju u Hrvatskoj tijekom 14-dnevne samoizolacije. Ako borave u Hrvatskoj kraće vrijeme, mogu napustiti Hrvatsku prije isteka 14 dana ako su zdrave.
 • Osoba na graničnom prijelazu primi obavijest o obaveznoj samoizolaciji.
 • Najkraćim putem nastavi put do unaprijed osiguranog smještaja u Hrvatskoj.
 • Odmah provodi samoizolaciju u smještaju na način da se odvoji od ostalih putnika/gostiju, po mogućnosti u zasebnu prostoriju.
 • Osnovne upute o provođenju samoizolacije u smještaju uručiti će im se na ulazu u zemlju. U uputama se nalazi i poveznica s detaljnijim informacijama o načinu sprečavanja širenja bolesti na stranicama HZJZ-a.
 • Osoba se javlja teritorijalno nadležnom epidemiologu prvoga radnoga dana po dolasku telefonom.
 • Ako takve osobe razviju simptome bolesti javljaju se telefonom hitnoj medicinskoj službi (telefonski broj 112) koji na temelju informacija o kliničkom stanju pacijenta i/ili fizikalnog pregleda od strane liječnika HMP određuju potrebu testiranja.
 • Ustanova koja je provela testiranje na COVID-19 obavezna je odmah obavijestiti nadležnog epidemiologa u slučaju pozitivnog nalaza u stranca. Također odmah telefonom obavještava epidemiologa i ako je rezultat testiranja neodrediv ili pozitivan na pan-korona-viruse. Promptna prijava oboljelog od strane liječnika prema epidemiologu nužna je zbog brze identifikacije kontakata i stavljanja tih kontakata pod zdravstveni nadzor.

 

 

1.4.Postupak s putnicima u tranzitu – s osobama koje ulaze u Hrvatsku i isti dan izlaze iz Hrvatske

 

Granični policajac će upitati osobu ima li znakove bolesti (povišenu tjelesnu temperatura, kašalj, teškoće disanja). Ako osoba nema znakove bolesti, nije potrebno osobu stavljati pod zdravstveni nadzor.

 

Putnik će dati graničnoj policiji svoje kontakt podatke i podatke o predviđenom vremenu izlaska iz Hrvatske i graničnom prijelazu na kojem izlazi iz Hrvatske te će granična policija nakon što mu se odobri ulazak provjeriti jesu li takvi putnici napustili područje Republike Hrvatske.

 

Navedeno pravilo moguće je primijeniti samo ukoliko je izlazak iz Republike Hrvatske  u susjednu državu koja će mu omogućiti ulazak.

 

Dana 10.3.2020. g. Republika  Srbija donijela je odluku o zabrani ulaska svim državljanima (osim državljanima  R. Srbije)  u  R. Srbiju koje dolaze s područja Italije, dijelova Švicarske, Irana, Južne Koreje i Kine. Takvim putnicima može se omogućiti tranzit samo ukoliko ruta njihova puta ne uključuje Republiku Srbiju. Popis će se redovito ažurirati, ovisno o mogućim restrikcijama koje će donositi susjedne države.

 

Bosna i Hercegovina također je zabranila ulaz strancima iz Italije.

 

Ako osoba pri ulasku u državu ima znakove bolesti, obavijestit će graničnog sanitarnog inspektora i/ili sanitarnog inspektora Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata, koji će postupiti u skladu s točkom 2.

 

 

1.5.Postupak s vozačima teretnih vozila i strojovođama u željezničkom prometu

 

Vozači teretnih vozila će odvoziti robu na  mjesta  isporuke i bez izlaska iz kabine od strane drugih radnika roba će biti istovarena, a potom vozači odlaze u karantenu koja će im biti osigurana u svim županijama u objektima gdje će prespavati ili kod poslodavca koji će im osigurati  iste takve uvjete na svojem parkiralištu  ili će se odmoriti a nakon toga nastaviti putovanje (bez izlaska iz kabine) na drugo odredište.

 

Strojovođe u željezničkom prometu mogu prelaziti granicu sa Slovenijom, Srbijom, Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom bez ograničenja.  Poslodavac je dužan osigurati svu zaštitnu opremu koji su dužni koristiti prilikom obavljanja poslovnog procesa.

 

 

2)PostupaksosobomkojajeušlauHrvatsku iz zahvaćenog područja zrakoplovom ili drugim prijevoznim sredstvom,  a kodkojetijekom  putovanja nije uočenodajebolesna, a na graničnom prijelazu se posumnja na bolest

uzrokovanu novim korona-virusom (vrijedi i za putnike u kopnenom prometu koji su razvili simptome tijekom putovanja)

 

 • Ako granični   sanitarni   inspektor  na  graničnom   prijelazu i/ili sanitarni inspektor Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata  tijekom  razgovora odnosno anketiranja putnika   kojeg mu je  uputio  policijski  službenik,  a koji je  unazad  14 dana  boravio  u  području  u  kojem  postoji  rizik od zaraze  SARS-CoV-2, utvrdi sumnju na bolest koja je uzrokovana novim korona-virusom prema Tablici 1.,  obavijestit  će  o  tome teritorijalno  nadležnog  epidemiologa (izvan radnog vremena, u pripravnosti 24/7) i izdati rješenje o upućivanju na liječenje. Epidemiolog  uz prethodnu  obavijest  i  u  konzultaciji  s infektologom najbliže bolnice (u Zagrebu Klinika  za infektivne  bolesti  “Dr. Fran Mihaljević“ ) obavještava,  pozivom na broj 194 ili 112,  o potrebi prijevoza  bolesnika vozilom  HMS u bolnicu. Medicinska prijavno-dojavna jedinica HMS po dobivenom zahtjevu od nadležnog epidemiologa za prijevoz bolesnika vozilom HMS, organizira prijevoz i o tome obavještava Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Nadležni epidemiolog o svemu obavještava epidemiologa HZJZ-a (izvan radnog vremena, u pripravnosti 24/7), a HZJZ obavještava  KS MZ. Obvezu obavještavanja graničnog sanitarnog inspektora  i/ili sanitarnog inspektora Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata imaju  i zaposlenici   zračne  luke, carina i zaposlenici ostalih službi na graničnom prijelazu   ukoliko   imaju   saznanja  ili  primijete navedene  znakove moguće zarazne bolesti.
 • Granični sanitarni inspektori/ili sanitarni inspektor Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata prikupi podatke o osobama koje su bile u kontaktu s bolesnikom u  vrijeme kad je  imao znakove bolesti.
 • Svim osobama koje su bile u  kontaktu s  bolesnikom  u  vrijeme kad je  imao znakove bolesti  granični  sanitarni  inspektori/ili sanitarni inspektor Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata treba  izdati rješenje za podvrgavanje  zdravstvenom  nadzoru i uputiti  ih s tim  rješenjem  epidemiološkoj  službi  prema  mjestu  boravka, a koju  treba i sam obavijestiti  (kopijom  rješenja  i  telefonom).
 • Epidemiolog na temelju rješenja i procjene vrste izloženosti provodi zdravstveni nadzor kontakata u samoizolaciji/kućnoj karanteni.
 • Po završetku zdravstvenog nadzora, ako kontakti oboljelog putnika ostanu zdravi, epidemiolog šalje izvješće o provedbi zdravstvenog nadzora za one osobe kojima je izdato rješenje o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru Državnom inspektoratu na email helpdesk-zarazne_bolesti@dirh.hri na email inspektora koji je izdao rješenje (e-mail je naveden u samom rješenju) .
 • Ako osoba pod zdravstvenim nadzorom razvije znakove respiratorne bolesti, epidemiolog koji provodi nadzor će postupiti u skladu sa sumnjom na COVID-19, a njegove kontakte staviti pod zdravstveni nadzor u kućnoj karanteni/samoizolaciji. Ako se osoba protivi zdravstvenom nadzoru, epidemiolog obavještava sanitarnog inspektora koji izdaje rješenje.
 • Ako se prije isteka zdravstvenog nadzora dokaže da oboljeli putnik ne boluje od COVID-19, prekida se zdravstveni nadzor nad njegovim kontaktima.

 

3.)Postupaksosobom koja dolazi iz zahvaćenog područja kod koje su  uočeni  znakovi  bolesti  tijekom  leta i zdravstveni nadzor nad kontaktima

 

 • Osoblje zrakoplova će podijeliti  putnicima anketne listiće (Passengerlocatorcards) koje svi moraju ispuniti, osoblje zrakoplova ih pokupiti prije slijetanja zrakoplova i po slijetanju ih predati graničnom sanitarnom inspektoru  na graničnom
 • Osoblje zrakoplova će popuniti zdravstveni dio opće deklaracije za on-board registriranje zdravstvenih podataka (ICAO Annex 9, Appendix 1), te iste dostaviti zdravstvenim tijelima točke ulaska (Point of entry – POE).
 • Kapetan zrakoplova mora obavijestiti kontrolu leta na odredištu da u zrakoplovu  ima bolesnika  sa simptomima zarazne bolesti  i dati koliko je moguće više informacija o kretanju bolesnika  unazad dva tjedna te dati osobne identifikacijske podatke o bolesniku.
 • Kontrola leta će o dolasku zrakoplova s bolesnikom obavijestiti graničnu policiju na graničnom prijelazu, koja će obavijestiti graničnog  sanitarnog inspektora
 • Pri izlasku iz zrakoplova, bolesnika i njegovu ručnu prtljagu treba član osoblja koji je tijekom leta bio zadužen za bolesnika izvesti iz zrakoplova prije ili nakon svih ostalih putnika (ovisno o udaljenosti sjedala bolesnika od vrata), u svrhu smanjenja kontakta bolesnika s ostalim putnicima.
 • Bolesnog putnika će predati graničnom sanitarnom inspektoru na graničnom prijelazu  koji  će ga, ako je prije manje od 14 dana napustio područje u kojem postoji rizik od zaraze SARS-CoV-2, smjestiti u prostoriju za izolaciju do dolaska Hitne medicinske službe.
 • Granični sanitarni inspektor na graničnom prijelazu će o tome obavijestiti teritorijalno nadležnog epidemiologa u pripravnosti 24/7. Granični sanitarni inspektor po utvrđivanju sumnje na bolest koja je uzrokovana novim korona-virusom prema Tablici 1  obavijestit   će  o  tome teritorijalno  nadležnog  epidemiologa (izvan radnog vremena, u pripravnosti 24/7) i izdati rješenje o upućivanju na liječenje.
 • Epidemiolog uz prethodnu  obavijest  i  u  konzultaciji  s graničnim sanitarnim inspektorom i  infektologom najbliže bolnice (u Zagrebu Klinika  za infektivne  bolesti  “Dr. Fran Mihaljević”)obavještava,  pozivom na broj 194,  o potrebi prijevoza  bolesnika vozilom  HMS u bolnicu. Medicinska prijavno-dojavna jedinica HMS po dobivenom zahtjevu od nadležnog epidemiologa za prijevoz bolesnika vozilom HMS, organizira prijevoz i o tome obavještava Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Nadležni epidemiolog o svemu obavještava epidemiologa u HZJZ-a, a HZJZ obavještava KS MZ .
 • Granični sanitarni inspektor na graničnom prijelazu na temelju anketnih listića (Passengerlocatorcards) i anketiranja putnika izdat će rješenje za podvrgavanje zdravstvenom nadzoru  i uputiti  ih na zdravstveni nadzor  teritorijalno  nadležnom  epidemiologu prema  mjestu boravka  Isto rješenje izdat će se i kabinskom osoblju koje se tijekom leta brinulo o oboljelom. Granični sanitarni inspektor o tome obavještava nadležnog epidemiologa (kopijom rješenja i telefonom). Mobiteli epidemiologa u pripravnosti (za obavijesti izvan radnog vremena) navedeni su u Prilogu 2.
 • Epidemiolog kojem su kontakti oboljelog putnika upućeni na zdravstveni nadzor će prikupiti dodatne podatke o vjerojatnosti zaražavanja, ovisno o načinu kontakta s oboljelim putnikom, te primijeniti odgovarajući zdravstveni nadzor. Tijekom zdravstvenog nadzora koji traje 14 dana od kontakta s oboljelom osobom, osoba pod nadzorom je u svakodnevnom telefonskom kontaktu s epidemiologom.
 • Po završetku zdravstvenog nadzora, ako kontakti oboljelog putnika ostanu zdravi, epidemiolog  šalje izvješće o provedbi zdravstvenog  nadzora Državnom inspektoratu na email helpdesk-zarazne_bolesti@dirh.hri  na email inspektora koji je izdao rješenje (e-mail je naveden u samom rješenju) i HZJZ-u. Ako osoba pod zdravstvenim nadzorom razvije znakove respiratorne bolesti, epidemiolog koji provodi nadzor će postupiti u skladu sa sumnjom na COVID-19, a njegove kontakte staviti pod zdravstveni nadzor. Ako se osoba protivi zdravstvenom nadzoru, epidemiolog obavještava sanitarnog inspektora koji izdaje rješenje putem e-maila i telefonom.
 • Ako se prije isteka zdravstvenog nadzora dokaže da oboljeli putnik ne boluje od COVID-19, prekida se zdravstveni nadzor nad njegovim kontaktima.

 

 

 

 

Tablica 1. Sumnja na infekciju COVID-19 postavlja se u slučaju kad su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

 

 • Pacijent pokazuje znakove i simptome akutne respiratorne infekcije (nagli početak barem jednog od slijedećeg: kašalj, povišena tjelesna temperatura, kratkoća daha) i nije moguće objasniti simptome drugom etiologijom i putovao je ili boravio u zemlji/području s lokalnom ili raširenom transmisijom* bolesti unazad 14 dana prije početka bolesti.

 

Ili

 

 • Pacijent s bilo kojim simptomima respiratorne bolesti koji je unazad 14 dana od početka simptoma bio u bliskom kontaktu1 s bolesnikom koji je klasificiran kao vjerojatan ili potvrđeni slučaj COVID-19.

 

Ili

 

 • Pacijent s teškom akutnom respiratornom infekcijom– povišena tjelesna temperatura i barem jedan od znakova respiratorne bolesti (tj. kašalj, kratak dah) koja zahtijeva hospitalizaciju, a koja se ne može objasniti drugom etiologijom.

 

Bliski kontakt uključuje sljedeće:

 

 • Dijeljenje zajedničkog kućanstva s oboljelim od COVID-19
 • izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje)
 • Nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
 • Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
 • Boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju duljem od 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra
 • Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ukoliko je došlo do propusta u korištenju OZO
 • Kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza, ili sa strane ili na udaljenosti manjoj od jedan metar; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom  putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

 

* Zahvaćenim područjima kod kojih treba postaviti sumnju na korona-virusnu bolest smatraju se države za koje Svjetska zdravstvena organizacija navodi da imaju lokalnu ili raširenu transmisiju bolesti, a prema objavama u dnevnim izvještajima Coronavirusdisease (COVID-2019) situation reports, koji se mogu naći na ovoj poveznici: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

 

Kriteriji služe kao preporuka/vodič za daljnju obradu i postupanje. Oboljele treba procjenjivati od slučaja do slučaja, jer klinička slika i epidemiološka anamneza mogu odstupati ili biti nejasni.

 

 

 

Prilog 1. Popis zemalja s lokaliziranom ili raširenom transmisijom bolesti na koje se odnosi obaveza kućne karantene/samoizolacije ako su putnici u njima boravili unazad 14 dana.

Narodna Republika Kina People’s Republic of China
Republika Koreja Republic of Korea
Japan Japan
Republika Singapur Republic of Singapore
Australija Australia
Malezija Malaysia
Republika Filipini Republic of the Philippines
Socijalistička Republika Vijetnam Socialist Republic of Viet Nam
Kraljevina Kambodža Kingdom of Cambodia
Novi Zeland New Zealand
Talijanska Republika Republic of Italy
Kraljevina Španjolska Kingdom of Spain
Francuska Republika French Republic
Savezna Republika Njemačka Federal Republic of Germany
Švicarska Konfederacija Swiss Confederation
Kraljevina Danska Kingdom of Denmark
Kraljevina Švedska Kingdom of Sweden
Kraljevina Nizozemska Kingdom of the Netherlands
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Republika Austrija Republic of Austria
Kraljevina Norveška Kingdom of Norway
Češka Republika Czech Republic
Republika Finska Republic of Finland
Helenska Republika Hellenic Republic
Država Izrael State of Israel
Irska Ireland
Republika San Marino Republic of San Marino
Republika Island Republic of Iceland
Bela Krajina u Republici Sloveniji Bela Krajina in the Republic of  Slovenia
Republika Poljska Republic of Poland
Rumunjska Romania
Portugalska Republika Portuguese Republic
Slovačka Republika Slovak Republic
Republika Bjelorusija Republic of Belarus
Republika Bugarska Republic of Bulgaria
Republika Sjeverna Makedonija Republic of North Macedonia
Kraljevina Tajland Kingdom of Thailand
Republika Indija Republic of India
Republika Indonezija Republic of Indonesia
Republika Maldivi Republic of Maldives
Islamska Republika Iran Islamic Republic of Iran
Kraljevina Bahrein Kingdom of Bahrain
Ujedinjeni Arapski Emirati United Arab Emirates
Republika Irak Republic of Iraq
Arapska Republika Egipat Arab Republic of Egypt
Libanonska Republika Lebanese Republic
Islamska Republika Pakistan Islamic Republic of Pakistan
Narodna Republika Bangladeš People’s Republic of Bangladesh
Kanada Canada
Savezna Republika Brazil Federative Republic of Brazil
Republika Čile Republic of Chile
Republika Kostarika Republic of Costa Rica
Alžirska Narodna Demokratska Republika People’sDemocratic Republic of Algeria
Republika Kamerun Republic of Cameroon
Republika Peru Republic of Peru
Republika Ekvador Republic of Ecuador

 

 

Prilog 2. Popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti

Popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti
ZZJZ “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb 091 46 96 444
ZZJZ Krapinsko-zagorske županije 099 245 55 45
091 730 79 13
091 510 31 65
ZZJZ Sisačko moslavačke županije 098 29 35 78
098 293576
098 29 35 72
098 981 32 73
ZZJZ Karlovačke županije 098 247 630
ZZJZ Varaždinske županije 099 211 98 02
ZZJZ Koprivničko križevačke županije 098 59 22 15
ZZJZ Bjelovarsko bilogorske županije 098 49 20 24
ZZJZ Primorsko goranske županije 091 125 72 10
ZZJZ Ličko senjske županije 091 504 49 17
ZZJZ Virovitičko podravske županije 098 46 59 45
098 46 59 44
ZZJZ Požeško slavonske županije 098 98 29 204
ZZJZ Brodsko posavske županije 091 51 70 426
ZZJZ Zadarske županije 098 33 27 65
ZZJZ Osječko baranjske županije 031 225 717
ZZJZ Šibensko kninske županije 091 43 41 201
ZZJZ Vukovarsko srijemske županije 091 37 04 290
0912700366
ZZJZ Splitsko dalmatinske županije 091 15 12 003
ZZJZ Istarske županije 098 441 821
ZZJZ Dubrovačko neretvanske županije 098 24 34 54
ZZJZ Međimurske županije 098 55 88 11
ZZJZ Zagrebačke županije 099 736 87 84
Hrvatski zavod za javno zdravstvo 098 22 77 53

 

 

SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (WHO)

 

Poveznica na SitRep br. 57 (17. ožujka 2020.) WHO:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200317-sitrep-57-covid-19.pdf?sfvrsn=a26922f2_2

 

Prema podacima World Health Organization WHO, objavljenim u 17. ožujka 2020. godine:

 

 • ukupan broj zaraženih COVID-19 virusom je 179.112, dok je u posljednja 24 sata zabilježeno 11.526 novih oboljenja.
 • ukupan broj smrtnih slučajeva u svijetu je 7.426

 

Slučaj korona virusa COVID-19, u posljednja 24 sata, prijavilo je i 8 novih država: Guam, Somalija, Bahami, Aruba, Djevičanski otoci, Benin, Liberija i Tanzanija.

 

WHO područje izvan Kine, prema državama koje broje zaražene osobe COVID-19 virusom, kategorizira prema sljedećoj tablici:

 

Regija Broj zaraženih COVID-19 virusom Broj zaraženih u posljednja 24 sata Broj smrtnih slučajeva
Zapadni Pacifik 91.773 286 3.357
Teritoriji (Pacifik) 6 3 0
Europa 64.136 8.469 3.108
Teritoriji (Europa) 53 38 0
Jugoistočna Azija 508 124 9
Istočni Mediteran 16.747 329 873
Okupirani palestinski teritorij 39 1 0
Amerika 4.853 2.216 67
Teritoriji (Amerika) 57 18 1
Afrika 218 42 4
Teritoriji (Afrika) 10 0 0
Diamond Princess 712 0 7

 

Zapadni Pacifik:                Kina, Republika Koreja, Japan,MalezijaAustralija,Singapur, Filipini,Vijetnam, Brunej Darussalam,Kambodža,Novi Zeland i Mongolija.

Teritoriji:                             Francuska Polinezija i Guam.

Europa:                                Italija,Španjolska,Francuska,Njemačka, Švicarska,Velika Britanija, Nizozemska,Norveška, Austrija,Belgija,Švedska,Danska,Češka,Grčka,Portugal,Izrael,Finska, Slovenija,Irska,Estonija,Island, Rumunjska, Poljska,San Marino,Rusija,Luksemburg, Slovačka, Bugarska,Srbija,Hrvatska,Armenija,Albanija,Mađarska,Turska,Bjelorusija,Latvija,Cipar,Gruzija,Malta, Moldavija,Azerbajdžan, Bosna i Hercegovina,SjevernaMakedonija, Litva,Andora,Monako, Lihtenštajn,Ukrajina,Kazakstan, Uzbekistan i Vatikan.

Teritoriji:                             Farski otoci,Gibraltar, JerseyiGuernsey.

Jugoistočna Azija:           Indonezija,Tajland,Indija,Šri Lanka,Maldivi, Bangladeš, Butan iNepal.

Istočni Mediteran:          Iran, Katar, Bahrein,Pakistan,Egipat,Saudijska Arabija,Kuvajt,Irak, Libanon,Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko,Jordan,Oman,Afganistan,Tunis, Sudan i Somalija.

 1. palestinski t: Okupirani palestinski teritorij

Amerika:                             Sjedinjene Američke Države, Kanada,Brazil, Čile, Peru,Panama,Argentina,Ekvador,Meksiko, Kolumbija,Kostarika,Venezuela, Dominikanska Republika,Bolivija, Jamajka,Paragvaj,Honduras,Urugvaj,Kuba,Trinidad i Tobago,Gvajana,St. Lucia,Antigua i Barbuda, Bahami, Guatemala, St. Vincent i Grenadini iSurinam.

Teritoriji:                             Guadeloupe,Martinique,Francuska Gvajana,Curacao,Portoriko, St. Bartolomej,Aruba, St. Martin, Djevičanski otoci i Kajmanski otoci.

Afrika:                                  Južnoafrička Republika, Alžir, Senegal,Burkina Faso, Ruanda,Obala Bjelokosti,Gana,Kamerun,Etiopija,Sejšeli,Demokratska Republika Kongo, Kenija,Namibija, Nigerija,Benin, Centralna Afrička Republika, Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Eswatini, Gabon, Gvineja, Liberija, Mauretanija, Togo i Tanzanija.

Teritoriji:                             Reunion i Mayotte.

Međunarodni prijenos:                Diamond Princess

 

Europa Broj zaraženih COVID-19 virusom Broj zaraženih u posljednja 24 sata Broj smrtnih slučajeva Broj dana od prijave zadnjeg slučaja oboljele osobe
Italija 27.980 3.233 2.503 0
Španjolska 9.191 1.348 309 0
Francuska 6.573 1.193 148 0
Njemačka 6.012 1.174 13 0
Švicarska 2.200 0 14 1
Velika Britanija 1.547 152 55 0
Nizozemska 1.413 278 24 0
Norveška 1.169 92 3 0
Austrija 1.132 173 3 0
Belgija 1.085 0 5 1
Švedska 1.059 67 3 0
Danska 960 62 4 0
Češka 383 85 0 0
Grčka 331 0 4 1
Portugal 331 86 0 0
Izrael 250 50 0 0
Finska 272 5 0 0
Slovenija 253 34 0 0
Irska 223 54 2 0
Estonija 205 0 0 1
Island 199 19 0 0
Rumunjska 158 0 0 1
Poljska 150 0 3 1
San Marino 102 10 9 0
Rusija 93 30 0 0
Luksemburg 81 43 1 0
Slovačka 72 11 0 0
Bugarska 67 16 2 0
Srbija 70 24 0 0
Hrvatska 56 7 0 0
Armenija 52 26 0 0
Albanija 51 9 1 0
Mađarska 50 11 1 0
Turska 47 42 0 0
Bjelorusija 36 0 0 1
Latvija 36 5 0 0
Cipar 33 0 0 1
Gruzija 33 0 0 1
Malta 30 9 0 0
Moldavija 29 6 0 0
Azerbajdžan 19 0 0 2
Bosna i Hercegovina 19 0 0 1
Sjeverna Makedonija 19 6 0 0
Litva 17 3 0 0
Andora 14 12 0 0
Monako 9 0 0 1
Lihtenštajn 7 0 0 1
Ukrajina 7 4 1 0
Kazakstan 6 0 0 2
Uzbekistan 4 0 0 1
Vatikan 1 0 0 11

 

 

KORONA VIRUS I PORIJEKLO

Novi korona-virus koji se pojavio 2019. godine, privremeno nazvan 2019-nCoV, otkriven je u Kini krajem 2019. Radi se o novom soju korona-virusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi.

Korona-virusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinje na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

Velik broj životinja su nositelji korona-virusa. Na primjer, korona-virus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) potječe od deva dok SARS potječe od cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

 

PRIJENOS VIRUSA I ŠIRENJE

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Trenutno dostupni epidemiološki podaci nisu dovoljni za utvrđivanje lakoće i uspješnosti širenja virusa među ljudima. Izgleda da se virus uglavnom prenosi kapljičnim putem pri kihanju i kašljanju.

Trenutno se procjenjuje da vrijeme inkubacije 2019-nCoV (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) traje između dva i 12 dana. Iako su ljudi najzarazniji kada imaju simptome nalik gripi, postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus bez da imaju simptome ili prije nego se oni pojave. Ukoliko se ovaj podatak potvrdi, to će otežati rano otkrivanje zaraze 2019-nCoV. To nije neuobičajeno kod virusnih infekcija, kao što se vidi iz primjera ospica, ali za ovaj novi virus nema jasnih dokaza da se bolest može prenijeti prije pojave simptoma.

Ako se ljudi zaraženi 2019-nCoV testiraju i na vrijeme dijagnosticiraju te se provedu stroge mjere kontrole zaraze, vjerojatnost uspješnog prijenosa s čovjeka na čovjeka među europskim stanovništvom je niska. Sustavna provedba mjera za prevenciju i kontrolu pokazala se učinkovitom u kontroli SARS-CoV i MERS-CoV virusa.

 

SIMPTOMI VIRUSA

Koliko je poznato, virus može uzrokovati blage simptome slične gripi poput

 • povišene tjelesne temperature
 • kašlja
 • otežanog disanja
 • bolova u mišićima i

U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od kroničnih bolesti  podložnije su težim oboljenjima.

 

RIZIČNE SKUPINE

Općenito djeca, starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput povišenog tlaka, srčanih bolesti, dijabetesa, poremećaja jetre i bolesti dišnih puteva) imaju veći rizik razvoja težih simptoma zaraznih bolesti. S obzirom da se radi o novoj bolesti te su dostupni podaci nepotpuni, još ne znamo koje skupine ljudi imaju teži ishod zaraze 2019-nCoV.

 

PREVENCIJA ZARAZE

Pranje i dezinfekcija ruku ključni su za sprječavanje infekcije. Ruke treba prati često i temeljito sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Kada sapun i voda nisu dostupni možete koristiti dezinficijens koji sadrži najmanje 60% alkohola. Virus ulazi u tijelo kroz oči, nos i usta. Stoga ih nemojte dirati neopranim rukama.

Ako boravite na područjima sa visokom stopom zaraze korona virusom:

 • Izbjegavajte kontakt s bolesnim ljudima, pogotovo ljudima koji kašlju;
 • izbjegavajte tržnice i mjesta gdje se drže žive ili mrtve životinje;
 • pridržavajte se općih pravila o higijeni ruku i hrane;
 • prije jela, nakon toaleta ili diranja životinja perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola;
 • izbjegavajte doticaj sa životinjama, njihovim izlučevinama ili izmetom.

 

LIJEČENJE I TESTIRANJE

Ne postoji posebno liječenje za ovu bolest. Pristup liječenju pacijenata s infekcijama vezanim uz korona-viruse je liječenje kliničkih simptoma (npr. povišene temperature).

Pružanje njege (npr. pomoćna terapija i praćenje – terapija kisikom, infuzija i antiviralni lijekovi) može biti vrlo učinkovito kod zaraženih osoba.

Ukoliko vaš liječnik smatra da se trebate testirati na 2019-nCoV, uputit će vas u daljnji postupak. Trenutno se dijagnostika provodi samo u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu.

 

 

Preporuke Međunarodne pomorske organizacije IMO nalaze se na poveznici: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx

 

Prema Okružnici Međunarodne pomorske organizacije IMO 4204-Add.4 od 5. ožujka 2020. godine, tvrtka Wilhelmsen 3 puta dnevno ažurira kartu koja sadrži ograničenja luka u različitim državama svijeta prema situaciji sa COVID-19 korona-virusom. Poveznica na kartu je slijedeća:

https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/

 

 

 

Scroll to Top